Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İnsan Faktörleri Mühendisliği MAK484 8 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. NİHAL EKMEKÇİ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. NİHAL EKMEKÇİ
Amacı Ergonomi bilim alanının temel bilgilerini ve günümüze kadar gelişimini ve hedeflerini anlatmak.Teknolojide ilerleme ile birlikte geliştirilecek her türlü araç ve gerecin tasarımında insan faktörünün ele alınmasının gerekliliğini göstermek. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemini ve temel yasalarını kavratmak.
İçeriği İnsan Faktörlerine Giriş. Araştırma Metotları. Tasarım ve Değerlendirme Metotları. Bilişim. Karar Verme. Kontrol. Biyomekanik İş. İş Psikolojisi. Gerilme ve İş Yükü. Güvenlik, Kazalar ve İnsan Hatası. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi. Otomasyon ve İnsan Faktörlerinin Taşınması. Seçme ve Eğitim. Sosyal Faktörler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Ergonominin (insan faktörleri mühendisliği) tanımını, tarihçesini ve gelişimini kavrayabilir.
2 İnsan vücudu, hareket sistemi ve algı organlarını tanımlayabilir.
3 İnsanların enerji gereksinimi ve antropometrik özelliklerini kavrayabilir.
4 İşyeri ortamı ve sağlık sakıncalarını anlayabilir.
5 İnsan-makina sistemlerini anlayabilir ve değerlendirebilir.
6 Ergonomik açıdan yarı otomat, otomat ve robot sistemlerini anlayabilir.
7 Kalite kontrolünde insan faktörü, günlük aktivite ve gece çalışmalarını kavrayabilir.
8 İnsan faktörü ve psikososyolojik yaklaşımları kavrayabilir.
9 İşçi sağlığını, iş güvenliğinin önemini ve temel yasalarını kavrayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze Öğretim ve Ödev Verilmesi.
Ölçme Yöntemleri Ara Sınav, Ödev ,Laboratuar ve Final Sınavı.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve tanımlar [1] syf [15-25]
2 İnsan vücudu ve hareket sistemi. [1] syf [25-74]
3 Özel algı organları. [1] syf [79-91]
4 İnsanların enerji gereksinimi ve uygulamalı antropometri. [1] syf[91-125]
5 İşyeri ortamında iklim etkileri ve aydınlatma [1] syf [125-159]
6 İşyeri ortamında sağlık sakıncaları [1] syf [159-173]
7 İnsan makina sistemleri [1] syf [173-183]
8 İnsan-makina ara kesiti [1] syf [183-213]
9 Sistem değerlendirme [1] syf [213-235]
10 Ergonomik açıdan, yarı otomat, otomat ve robot sistemler [1] syf [235-243]
11 Kalite kontrolünde insan faktörü [1] syf[247-257]
12 İnsan bedeninin günlük aktivitesi, gece çalışmaları ve iş kazaları ve insan. [1] syf[257-279]
13 İnsan faktörü ve psikososyolojik yaklaşım. [1] syf [279-293]
14 Ergonomik açıdan iş yaşamı stresleri ve koruyucu yaklaşımlar. [1] [293-303]Kaynaklar
Ders Notu [1] Erkan, N., Verimlilik, Sağlık ve Güvenlik İçin İnsan Faktörü Mühendisliği Ergonomi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara, 2005.
Diğer Kaynaklar [2]Babalık, C., F., Mühendisler İçin Ergonomi (İşbilim), Nobel Yayın Dağıtım, 2007.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Ödev 1 20
Laboratuvar 1 20
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 20 20
Laboratuvar 1 20 20
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 169
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,63
Dersin AKTS Kredisi 6