Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Teknik Resim JEL107 1 2 + 2 4

Ön Koşul YOK

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. MEHMET ERDİNÇ BİLİR
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. MEHMET ERDİNÇ BİLİR
Amacı Teknik resim araç ve gereçlerini kullanarak Jeoloji Mühendisliği’nde jeolojik unsurların tasarımı için gerekli olan üç görünüşünü çizebilme, perspektif görünüşünü elde edebilme, kesitini alabilme ve ölçülendirme yapabilme yeteneğini kazandırmaktır.
İçeriği Teknik resim araç ve malzemeleri, standartlar, çizim teknikleri, geometrik çizimler, izdüşüm teorisi, kesit görünüşler, perspektif resimler, ölçülendirme
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Mühendislikte bir teknik anlatım ve iletişim dili olan teknik resim çizimlerini oluşturabilir
2 Mevcut çizimleri okuyabilir
3 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanabilir
4 Kesit alabilir
5 Görünüş çıkartabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Uygulamalı ders, ödev
Ölçme Yöntemleri Arasınav, genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknik resim araç ve malzemeleri, malzemelerin kullanımı, çizim teknikleri Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli.
2 Kağıt formaları, çizgi çeşitleri, yazı türleri ile ilgili standartlar Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli ve önceki hafta verilen ödevleri yapmalı.
3 Geometrik çizimler Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli ve önceki hafta verilen ödevleri yapmalı.
4 Geometrik çizimler Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli ve önceki hafta verilen ödevleri yapmalı.
5 Geometrik çizimler Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli ve önceki hafta verilen ödevleri yapmalı.
6 Ölçülendirme Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli ve önceki hafta verilen ödevleri yapmalı.
7 İzdüşüm teorisi Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli ve önceki hafta verilen ödevleri yapmalı.
8 İzdüşüm teorisi Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli ve önceki hafta verilen ödevleri yapmalı.
9 İzdüşüm teorisi Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli ve önceki hafta verilen ödevleri yapmalı.
10 Arasınav Sınava dahil olan konulara kadar çalışmalıdır.
11 İzometrik Perspektif Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli ve önceki hafta verilen ödevleri yapmalı.
12 İzometrik Perspektif Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli ve önceki hafta verilen ödevleri yapmalı.
13 Kavaliyer Perspektif Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli ve önceki hafta verilen ödevleri yapmalı.
14 Kesit görünüşler Derse malzemeleri ile birlikte gelmeli ve önceki hafta verilen ödevleri yapmalı.Kaynaklar
Ders Notu Teknik Resim Ders Notları (yayımlanmamış), Bilir, M.E. (2012); Autocad 2013, Şen, İ. Z. ve Bora, H. (2013)
Diğer Kaynaklar Uygulamalı Teknik Resim, Karagöz, Y. (1998); Teknik Resim - Temel Bilgiler ve Uygulamalar, Abdulla, G. ve Abdullayev, R. (2010); Teknik Resim-I, Şen, İ.Z. ve Özçilingir, N. (2011); Makina Teknik Resim, Bağcı, M. (1994)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 13 4 52
Ödev 10 4 40
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 122
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,07
Dersin AKTS Kredisi 4