Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
TURK DİLİ I TUR181 1 2 + 0 2

Ön Koşul YOK

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. OSMAN ARICAN
Dersi Verenler Okt. Züleyha Doğan, Okt. CELAL CAN ÇAKMAKÇI, Okt. ELİF AYDIN, Okt. SELMA ÖZEN ALLI, Okt. MEVA APAYDIN, Okt. NURAN BAŞOĞLU, Okt. Tuğba TEKE
Amacı Türk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
İçeriği Bu derste, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini kavrayabilecek.
2 Türkçenin yapısını ve dilin işleyişini kavrayabilecek.
3 Ana dilini daha iyi kullabilecek.
4 Ana diline hakim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilecek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1:Anlatım , 2:Soru-Cevap ,3:Tartışma , 4: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri Ara Sınav, Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türk Dili dersinin içeriği ve amacı. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Dil( Dil- Millet İlişkisi/ Dil-Kültür İlişkisi). Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Yeryüzündeki Diller. Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Kaynakları Bakımından Dil Aileleri. Yapı Bakımından Dil Grupları. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Türk Dilinin Tarihi Devirleri. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Eski Türkçe- Orta Türkçe- Yeni Türkçe- Modern Türkçe. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 ARA SINAV
9 Türkçenin Güncel Sorunları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Dil Yozlaşması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Kültür ve Medeniyet Kavramları/ Kültür Çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Cümle Bilgisi- Kelime Gruplarının Özellikleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Kelime Gruplarının Çeşitleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Cümlenin Unsurları. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Korkmaz ,Prof. Dr. Zeynep; Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun; Prof. Dr. Hamza Zülfikar; Prof. Dr. İsmail Parlatır; Prof. Dr. Necati Birinci; Prof. Dr. Tuncer Gülensoy .2010; TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ , Yargı Yayınevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar 1.Banarlı, Nihat Sami. 1999; TÜRKÇENİN SIRLARI, Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık, İstanbul. 2.Ergin, Prof. Dr. Muharrem. 1995; ÜNİVERSİTELER İÇİN TÜRK DİLİ, Bayrak Yayınları, İstanbul. 3.Çotuksöken, Yusuf. 2001; UYGULAMALI TÜRK DİLİ Cilt-1, Papatya Yayıncılık, İstanbul. 4.Yakıcı, Ali; Mustafa Yücel; Mehmet Doğan; V. Savaş Yelok. 2010;TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ , Gazi Kitabevi, Ankara. 5. Çotuksöken, Yusuf. 2002; UYGULAMALI TÜRK DİLİ Cilt-2, Papatya Yayıncılık, İstanbul. 6.Banguoğlu, Tahsin. 1974; TÜRKÇENİN GRAMERİ, Baha Matbaası, İstanbul. 7.TDK Yazım Kılavuzu - Sözlük.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Çalışma yaşamı alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında Çalışma hayatına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Çalışma hayatına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Çalışan-çalıştıran ilişkilerinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir x
9 Çalışma Ekonomisi alanıyla ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Çalışma ilişkilerinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Çalışan-Çalıştıran ilişkilerinde Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgüt içinde çalışma ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Çalışma hayatındaki yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Çalışma ilişkilerinde Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2