Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
TURK DİLİ I TUR181 1 2 + 0 2

Ön Koşul YOK

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. OSMAN ARICAN
Dersi Verenler Okt. Züleyha Doğan, Okt. CELAL CAN ÇAKMAKÇI, Okt. ELİF AYDIN, Okt. SELMA ÖZEN ALLI, Okt. MEVA APAYDIN, Okt. NURAN BAŞOĞLU, Okt. Tuğba TEKE
Amacı Türk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
İçeriği Bu derste, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini kavrayabilecek.
2 Türkçenin yapısını ve dilin işleyişini kavrayabilecek.
3 Ana dilini daha iyi kullabilecek.
4 Ana diline hakim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilecek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1:Anlatım , 2:Soru-Cevap ,3:Tartışma , 4: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri Ara Sınav, Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türk Dili dersinin içeriği ve amacı. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Dil( Dil- Millet İlişkisi/ Dil-Kültür İlişkisi). Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Yeryüzündeki Diller. Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Kaynakları Bakımından Dil Aileleri. Yapı Bakımından Dil Grupları. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Türk Dilinin Tarihi Devirleri. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Eski Türkçe- Orta Türkçe- Yeni Türkçe- Modern Türkçe. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 ARA SINAV
9 Türkçenin Güncel Sorunları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Dil Yozlaşması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Kültür ve Medeniyet Kavramları/ Kültür Çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Cümle Bilgisi- Kelime Gruplarının Özellikleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Kelime Gruplarının Çeşitleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Cümlenin Unsurları. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Korkmaz ,Prof. Dr. Zeynep; Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun; Prof. Dr. Hamza Zülfikar; Prof. Dr. İsmail Parlatır; Prof. Dr. Necati Birinci; Prof. Dr. Tuncer Gülensoy .2010; TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ , Yargı Yayınevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar 1.Banarlı, Nihat Sami. 1999; TÜRKÇENİN SIRLARI, Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık, İstanbul. 2.Ergin, Prof. Dr. Muharrem. 1995; ÜNİVERSİTELER İÇİN TÜRK DİLİ, Bayrak Yayınları, İstanbul. 3.Çotuksöken, Yusuf. 2001; UYGULAMALI TÜRK DİLİ Cilt-1, Papatya Yayıncılık, İstanbul. 4.Yakıcı, Ali; Mustafa Yücel; Mehmet Doğan; V. Savaş Yelok. 2010;TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ , Gazi Kitabevi, Ankara. 5. Çotuksöken, Yusuf. 2002; UYGULAMALI TÜRK DİLİ Cilt-2, Papatya Yayıncılık, İstanbul. 6.Banguoğlu, Tahsin. 1974; TÜRKÇENİN GRAMERİ, Baha Matbaası, İstanbul. 7.TDK Yazım Kılavuzu - Sözlük.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir.
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar.
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2