Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Kimya II KIM194 2 3 + 0 4

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Şevket ATA
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Şevket ATA, Yrd.Doç.Dr. HASAN ÇABUK
Amacı Kimyada temel prensip ve özelliklerin kavranmasını ve kimya bilimi ile güncel olaylar arasında ilişki kurulmasını sağlamak. Periyodik tabloda yer alan elementlerin üretimi, özellikleri, kimyasal reaksiyonları ve kimyasal analiz hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
İçeriği Kimyasal termodinamik. Elektrokimya. Asitler ve bazlar. Metaller,yarı metaller, ametaller. Çekirdek kimyası. Yaşamsal kimya.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Termodinamik kanunları değerlendirebilecektir. Termodinamiğin 1. kanunu tartışabilir, iç enerji ve entalpi üzerine basınç, hacim ve sıcaklığın bağımlılığını çözümleyebilir, termodinamiğin 2. kanununda izotermal ve adyobatik süreçleri tartışabilir, termodinamiğin 3. kanunu açıklayabilir.
2 Elektrokimyasal değerlendirebilir. Yükseltgenmeyi tanımlar, volta hücresini açıklar, EMF yi açıklar ve Nerns denklemini ifade edebilir, elektrokimya problemlerini çözebilir. Korozyonu ve elektrolizi açıklayabilir.
3 Radyoaktiviteden korunma, dolaylı olarak çevre bilincini geliştirebilir. Özellikle radyoizotopların çeşitli alanlarda örneğin tıpta kullanımını öğrenebilir.
4 Organik bileşiklerin genel özelliklerini temel bilgileri ile açıklayabilir.
5 Modern teknolojinin gerektirdiği yeni özellikteki maddeleri sentezleyebilir.
6 Yöntemler geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi kazanabilir.
7 Asit- baz yapılarını ve tepkimelerini açıklayabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Öngün Öğretim.Örneklerle desteklenen, tartismali ders.
Ölçme Yöntemleri Dönem boyunca öğrenilen konuları kapsayan bir arasınav ve bir genel sınav ile değerlendirilirDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Termodinamik. Termodinamiğin 0. ve 1. yasaları. Hess yasası. Konu ile ilgili ders materyallerinin okunması
2 Termodinamiğin 2. ve 3. yasaları. Entropi. Serbest enerji. Konu ile ilgili ders materyallerinin okunması
3 Asitler ve bazlar. Asit baz tanımları. İyonik denge, pH ve pOH. Konu ile ilgili ders materyallerinin okunması
4 Asit ve bazların iyonlaşma sabitleri. Hidroliz. Ortak iyon etkisi. Tampon çözeltiler Konu ile ilgili ders materyallerinin okunması
5 Gravimetrik ve volümetrik analiz. Eşdeğer kütle ve normalite. Denklem denkleştirme. Konu ile ilgili ders materyallerinin okunması
6 Elektrokimya. Faraday yasası. Pil gösterimleri ve elektrot çeşitleri. Elektromotor kuvvet ve endüstriyel piller Konu ile ilgili ders materyallerinin okunması
7 ARASINAV Dönem boyunca 7. haftaya kadar öğrenilen konuların tekrarlanması ve örnek çözümlerle desteklenmesi
8 Ametaller. Hidrojen, oksijen,karbon, azot, fosfor, kükürt.Halojenler: Flor, Klor, Brom, İyot, Astatin Konu ile ilgili ders materyallerinin okunması
9 Metaller; s-bloku metalleri, p-bloku metalleri. Çinko ailesi metalleri Konu ile ilgili ders materyallerinin okunması
10 Geçiş metalleri. Krom, mangan, demir, kobalt, nikel. Kompleks bileşikleri. Geçiş metallerinin reaksiyonları. Konu ile ilgili ders materyallerinin okunması
11 Bakır, gümüş, altın. Elde edilişleri ve kimyasal reaksiyonları. Konu ile ilgili ders materyallerinin okunması
12 Çekirdek kimyası. Radyoaktiflik. Çekirdek reaksiyonları. Konu ile ilgili ders materyallerinin okunması
13 Organik Kimya, adlandırma, çeşitli organik reaksiyonlar, polimerler ve biyokimya Konu ile ilgili ders materyallerinin okunmasıKaynaklar
Ders Notu Baki Hazer (1997); Genel Kimya, 4. Baskı. Akademi Ltd. Şti, Trabzon.
Diğer Kaynaklar Petrucci.Harwood.Herring (2002);Çev.Ed: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy; Genel Kimya, Palme Yayıncılık, Ankara.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. x
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi x
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi x
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci x
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. x
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi x
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma x
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi x
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık x
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 108
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,6
Dersin AKTS Kredisi 4