Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Computer Programming CIV112 2 2 + 2 3

Ön Koşul yok

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Ö.FARUK ÇAPAR
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ÖZGÜR ZEYDAN
Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere matematik ve mühendislik problemlerini çözmek için algoritma tasarlamayı, akım şeması oluşturmayı ve bilgisayar yardımıyla program geliştirebilecek bilgileri vermektir.
İçeriği Programming languages, algorithm and flow charts, commands to communicate with computers, basics of an up-to-date language (BASIC, FORTRAN, C++).Compilation of a program and various programming examples.Example programming applications about engineering.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Verilen problem için algoritma geliştirebilir.
2 Verilen problem için akım şeması ve yalancı kod oluşturabilir.
3 Verilen problemi programlama yardımıyla çözebilir.
4 Programların daha hızlı ve verimli çalışabilmesi için modüler programlamayı kullanabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Konuların açıklanması, laboratuvar uygulamaları
Ölçme Yöntemleri Vize (8. hafta), finalDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Programlamaya giriş, tanımlar, tarihçe Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
2 Algoritmalar, akım şemaları ve yalancı kod Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
3 Derleyici ortamı, girdi ve çıktı komutları Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
4 Program yapısı, değişkenler ve sabitler Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
5 Aritmetik ve mantıksal operatörler Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
6 Koşullar Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
7 Döngüler Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
8 Döngüler Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
9 Modüler programlama Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
10 Modüler programlama, recursion Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
11 Diziler Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
12 Katarlar Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
13 Dosya komutları Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
14 Problem çözümleri Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Zeydan, Ö., C Programlama ders notları, Zonguldak, 2012
Diğer Kaynaklar *** Çağıltay N E, Tokdemir G, Selbes C F, Turhan Ç (2009) C Dersi Programlamaya Giriş, 3.Baskı, Ada Matbaacılık, Ankara *** Deitel P J (Ed.) (2012) C How to Program, 7th Edition, Prentice HallDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. x
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. x
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. x
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. x
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. x
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 104
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,47
Dersin AKTS Kredisi 3