Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yeni Türk Edebiyatı II TDE308 6 3 + 0 4

Ön Koşul Yoktur

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Musa DEMİR , Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Amacı Edebiyatımızın bir devresini oluşturan Millî Edebiyatı tanıtmak, teori/poetika ile ilgili metinleri okumak. Ayrıca, bu anlayışa göre yazılmış şiir, roman ve hikaye örnekleri üzerinde durmak.
İçeriği Millî ve milliyetçi edebiyat kavramları, Millî edebiyat kavramının doğuşu, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp,Yeni Lisan hareketi. Mehmet Akif Ersoy ve sanatı, Yahya Kemal Beyatlı ve sanatı, Halide Edip Adıvar'ın Yeni Turan, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nur Baba adlı romanlarının tahlili. Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay'ın hikayeciliği ve hikayeleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yeni Türk Edebiyatının önemli bir devresi olan Millî Edebiyatın oluşum süreci ve şartlarını kavrar, dönemin temsilcilerini ve onların bu döneme ilişkin eserlerini tanır.
2 Milli Edebiyat dönemiminin Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını hazırlayıcı etkilerini kavrar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Millî ve milliyetçi edebiyat kavramları, Millî edebiyat kavramının doğuşu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Millî ve milliyetçi edebiyat kavramları, Millî edebiyat kavramının doğuşu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Mehmet Emin Yurdakul Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Ziya Gökalp Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Mehmet Akif Ersoy Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Mehmet Akif Ersoy Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Yahya Kemal Beyatlı'dan teorik ve uygulamalı metinler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Yahya Kemal Beyatlı'dan teorik ve uygulamalı metinler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ara sınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalıdır.
10 Fecr-i Ati edebi topluluğu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Halide Edip Adıvar'ın Yeni Turan romanı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nur Baba adlı romanı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Ömer Seyfettin'in hikayeciliği Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Refik Halit Karay ve hikayeciliği Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu 1-Kâzım Yetiş, Dönemler ve Problemler Aynasında Türk Edebiyatı 2- II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, İsmail Çetişli vd. 3- Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Ramazan Korkmaz (Editör)
Diğer Kaynaklar -İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) -Kâzım Yetiş, Bir Mustarip: Mehmet Akif Ersoy -Kâzım Yetiş, Mehmet Akif'in Sanat ve Edebiyat Dünyasından Çizgiler -Kâzım Yetiş, Seçme MetinlerDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4