Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
19. Yüzyıl Yeni Türk Edebiyatı Metinleri II TDE312 6 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU, Yrd.Doç.Dr. Musa DEMİR
Amacı 19. yüzyıl Yeni Türk Edebiyatını edebi metinler üzerinden incelemek, bu metinlerin kendi dönemlerindeki ve daha sonraki dönemlere ilişkin etkilerini araştırmak, değerlendirmelerde bulunmak.
İçeriği 19. yüzyılda gelişen edebiyatın genel özellikleri, yüzyılın ikinci yarısına ait manzum ve mensur metinler üzerinde okuma, inceleme çalışmaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 19. yüzyılda yazılan belli başlı yeni edebiyat metinleri üzerinden dönemin özelliklerini belirler.
2 19. Yüzyıl Türk edebiyatının başlıca temsilcilerinin öncü metinlerini bilir.
3 19. yüzyılda yazılan belli başlı yeni edebiyat metinlerini açıklar.
4 19. yüzyılda yazılan belli başlı yeni edebiyat metinlerini yorumlar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri soru-cevap, tartışma
Ölçme Yöntemleri sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş:Edebi metinlerin modern Türk edebiyatı ve kültürü açısından önemi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Tevfik Fikret'in "Lisan-ı Şiir" adlı metni Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Tevfik Fikret'ten şiirler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Cenap Şehabettin'in "Tabiata Karşı Şair" adlı metni Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Cenap Şehabettin'den şiirler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Halid Ziya’nın Mensur Şiirler'inden seçme parçalar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 ara sınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalıdır.
8 Münif Paşa’nın "Hukuk-ı Hürriyet" adlı metni Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ahmet Haşim'in "Şiir üzerine Bazı Mülahazalar" adlı metni Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Ahmet Haşim'in Piyale adlı eserinden şiirler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Ahmet Haşim'in Göl Saatleri adlı eserinden şiirler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Ömer Seyfettin’in "Yeni Lisan" adlı metni Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Ömer Seyfettin'in "Bahar ve Kelebekler" adlı hikayesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 final sınavı Sınava dahil konuların tekrarını yapmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Prof. Dr. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Zeynep Kerman, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, 5 cilt, İstanbul Üni. Ed. Fak. Yay. (1974–1979).
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Kazım Yetiş, Yeni Türk Edebiyatı Metinleri, İstanbul 1998;Prof.Dr. İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Metinleri, Bursa 2011Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 102
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,4
Dersin AKTS Kredisi 3