Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
YAZIM TEKNİKLERİ TDE315 5 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Amacı Yazma becerilerinin geliştirilmesi.
İçeriği Paragrafın temel yapısı, paragrafta anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları, paragraf yazma süreci, kompozisyonun temel yapısı, kompozisyon yazma süreci, edebi metinlerin eleştirel bakış açısıyla okunması, edebi metin eleştirilerinin incelenmesi, edebi metin eleştirilerinin yazılması
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Akademik yazma becerilerini geliştirir.
2 Paragraf ve kompozisyon yazmada temel kriterleri kavrar.
3 Edebi metin eleştirileri yazma becerisi kazanır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Paragrafın temel yapısı: konu cümlesi, destekleyici cümleler, sonuç cümlesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Paragrafın temel yapısı: bütünlük ve akıcılık Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Paragrafta anlatım biçimleri: açıklayıcı, betimleyici ve öyküleyici anlatım Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Paragrafta düşünceyi geliştirme teknikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Paragraf yazma süreci: ön hazırlık, yazma, gözden geçirme/düzeltme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Kompozisyonun temel yapısı: tez cümlesi, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Kompozisyonun temel yapısı: bütünlük ve akıcılık Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Kompozisyon yazma süreci: taslak oluşturma, yazma, gözden geçirme/düzeltme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 ARA SINAV Sınava dahil konuların tekrarını yapmalıdır.
10 Edebi metinlerin eleştirel bakış açısıyla okunması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Edebi metinlerin eleştirel bakış açısıyla okunması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Edebi metin eleştirilerinin incelenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Edebi metin eleştirileri yazma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Edebi metin eleştirilerinin düzeltilmesi ve geliştirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Aydın Türkbal, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri, Aktif Yayınevi, 2003.
Diğer Kaynaklar Salih Bolak, Öykü Yazma Teknikleri, Varlık Yayınları, 2005. Aydın Türkbal, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yazma Teknikleri, Aktif Yayınevi, 2003.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4