Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
YARATICI YAZARLIK TDE314 6 3 + 0 4

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Amacı Çeşitli sanat anlayışlarına uygun olarak metin oluşturma, kurgu yapılandırma yol ve süreçlerinin öğretilmesi, ilhamın kaynaklarının kavratılması.
İçeriği Kurmaca edebiyat eserlerinin (öykü ve roman) üretim süreci. Hikâyenin unsurları, kurmaca metinde zamanın kullanımı, mekânın işlevi, karakterlerin yaratılması, olay örgüsünün yapılandırılması, klasik ve modernist anlatım biçimleri, edebi türler, dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konular. Edebiyatın insan yaratıcılığı ilişkisi, ilhamın kaynakları .
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 metindeki kurmaca unsurları tanır
2 edebiyatın insan yaratıcılığıyla ilişkisini bilir.
3 kurmaca üretim süreci hakkında bilgi sahibi olur
4 çeşitli sanat anlayışlarında metnin nasıl oluşturulduğunu bilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri anlatım, soru-cevap, tartışma
Ölçme Yöntemleri sınav, ödevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurgu, kurmaca ve gerçekle ilişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Öykülemenin unsurları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Edebi türler arasındaki sınırlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Metinde mekanın işlevleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Metinde zamanın yapılandırılışı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Karakterlerin yaratımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Ara sınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalıdır.
8 Olay örgüsünün yapılandırılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Klasik ve modernist anlatım biçimleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Dramatik gerilimin oluşturulma yolları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Edebiyatın insan yaratıcılığıyla ilişkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 İlhamın kaynakları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 İlhamın genel kültürle ilişkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 İlhamın sanat dallarıyla ilişkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu • Murat Gülsoy, Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık, Can Yayınları, İstanbul 2004.
Diğer Kaynaklar • Zehra İpşiroğlu, Yaratıcı Yazma, Morpa Yayınları, İstanbul 2007. • Murat Gülsoy, Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık, Can Yayınları, İstanbul 2004. • Salih Bolat, Öykü Yazma Teknikleri, Varlık Yayınları, İstanbul 2005. • Veysel Çolak, Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır?,İkaros Yayınevi, İstanbul 2008. • Ecevit, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4