Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
EDEBİYAT VE SİNEMA TDE413 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yoktur

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Musa DEMİR , Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Amacı Sinemanın tarihsel gelişimi; Batıda sinema ve edebiyat etkileşimi; Türk sinemasının tarihsel gelişimi; Türk edebiyatı ve Türk sineması etkileşimi; edebiyat ve sinemanın ortak ve farklı kavram, yöntem ve terimlerinin tanıtılması; edebiyattan sinemaya yapılan örnek uyarlamalar üzerinde bu etkileşimin gösterilmesi.
İçeriği Sinemanın tarihsel gelişimi; Batıda sinema ve edebiyat etkileşimi; Türk sinemasının tarihsel gelişimi; Türk edebiyatı ve Türk sineması etkileşimi; edebiyat ve sinemanın ortak ve farklı kavram, yöntem ve terimlerinin tanıtılması; edebiyattan sinemaya yapılan örnek uyarlamalar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Dramatik metotlu sanatlar olan edebiyat ve sinemanın ortak ve farklı yönlerini kavrar. Edebiyat metinleri ve sinema filmleri üzerinde paralel çözümlemeler yapar

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Batıda sinemanın gelişimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Türkiye’de sinemanın gelişimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Sinemanın temel terimleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Klasik anlatı sineması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Sinema-edebiyat etkileşimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Sinema-edebiyat etkileşimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Dünya sinemasında edebiyat uyarlamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Dünya sinemasında edebiyat uyarlamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ara sınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalıdır.
10 Türk sinemasında edebiyat uyarlamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Türk sinemasında edebiyat uyarlamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Edebiyat-sinema etkileşimi bağlamında Zübük adlı eserin incelenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Edebiyat-sinema etkileşimi bağlamında Gol Kralı adlı eserin incelenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Edebiyat-sinema etkileşimi bağlamında Anayurt Oteli adlı eserin incelenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu 1-Sinemanın ABC’si, Rıza Kıraç, Say Yayınları, İstanbul 2012 2- Dram Sanatı ve Sinema, Yörükhan Ünal, Hayalet Kitap (1.bas.), İstanbul 2008 3- Klasik Anlatı Sineması, Ayşen Oluk, Hayalet Kitap (1.bas.), İstanbul 2008 4- Karagözden Sinemaya Türk Sineması ve Sorunları 1.Cilt, Nijat Özön, Kitle Yayınları (1.bas.), Ankara 1995
Diğer Kaynaklar 1- Türk Sineması Kronolojisi (1895-1966), Nijat Özön, Bilgi Yayınevi (1.bas.), Ankara 1968 2- Kentte Sinema Sinemada Kent, Haz: Nurçay Türkoğlu vd., Yeni Hayat Kütüphanesi (1.bas.), İstanbul 2004 3- Gecekondu Sineması, Engin Yıldız, Hayalet Kitap (1.bas.), İstanbul 2008 4- Kültür, Politika ve Sinema, Oğuz Adanır, +1 Kitap Yayınları (2.bas.), İstanbul 2006 5- Romandan Sinemaya, Editör: Ayfer Yılmaz, Ürün Yayınları (1.bas.), Ankara 2008 6- Edebiyat ve Sinema, Hazırlayan: Fatih Sakallı, Hat Yayınevi (1.bas.), İstanbul 2011Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4