Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT TDE411 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yoktur

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Musa DEMİR , Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Amacı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimini dünyada ve Türkiye'deki gelişimiyle birlikte kavratmak ve değişik düzeylerde karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yaptırmak.
İçeriği Karşılaştırmalı edebiyat terimi, dünya edebiyatlarındaki gelişimi, alanda yapılmış örnek çalışmalar ve karşılaştırılabilecek örnek edebiyat metinleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Karşılaştırmalı edebiyatın ne olduğunu bilir ve yöntemlerini kavrar. Değişik düzeylerde karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Karşılaştırmalı edebiyatın tanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Karşılaştırmalı edebiyatın Türkiye'de ortaya çıkışı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Karşılaştırmalı edebiyatın yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Karşılaştırmalı edebiyatın yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Karşılaştırmalı edebiyatın uygulama alanları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Karşılaştırmalı edebiyatın uygulama alanları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Karşılaştırmalı edebiyatın temel meseleleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Karşılaştırmalı edebiyatın temel meseleleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ara sınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalıdır.
10 Karşılaştırmalı edebiyat-çeviribilim ilişkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Karşılaştırmalı edebiyat örneklerinin incelenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Karşılaştırmalı edebiyat uygulamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Karşılaştırmalı edebiyat uygulamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Tartışma ve değerlendirme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu -Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç, Ankara 1997.
Diğer Kaynaklar -Mukayeseli Edebiyat, İnci Enginün, Dergah yayınları,İstanbul 1999 -Karşılaştırmalı Edebiyat: Günümüz Postmodern Bağlamında Algılanışı, Kamil Aydın,Birey Yayınları,İstanbul 2008 -Emel Kefeli, Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, İstanbul 2000. -Ali Osman Öztürk, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları, Konya 2001. -A.M. Rousseau, Karşılaştırmalı Edebiyat, Ankara 2001.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4