Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI TDE421 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ŞAHRÜ PİLTEN
Amacı Anadolu ve Rumeli Ağızları üzerinde yapılmış derleme, inceleme ve tasnif çalışmalarının tanıtılması, ağız araştırma yöntemlerinin kavratılması
İçeriği Ağız terimi, Anadolu ve Rumeli ağızları konusunda yapılmış derleme, inceleme ve tasnif çalışmaları, ağız araştırmaları yöntemleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 1-Ağız kavramı ve yapılmış ağız çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan, ağız araştırması yapabilecek yöntem bilgisine sahip öğrenci

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri soru-cevap, anlatım
Ölçme Yöntemleri sınav, ödevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ağız kavramının tanımlanması. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Anadolu ağızlarının oluşumuna katkıda bulunan unsurlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Anadolu ağızları üzerinde yapılan ilk çalışmalar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Ahmet Caferoğlu dönemi sonrası günümüze kadar yapılan ağız metni derleme ve inceleme çalışmaları. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Anadolu ağızlarının söz varlığı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Anadolu ağızlarının tasnifiyle ilgili çalışmalar. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Ağız araştırmalarında yöntem Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Ağız metni işaretleri ve bunlarla ilgili değerlendirmeler. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 ARASINAV Sınava dahil konuların tekrarını yapmalıdır.
10 Rumeli ağızlarıyla ilgili olarak yabancı araştırıcılar tarafından yapılmış derleme ve inceleme çalışmaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Rumeli ağızlarıyla ilgili olarak yerli araştırıcılar tarafından yapılmış derleme ve inceleme çalışmaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Rumeli ağızlarının tasnifi konusunda yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarda kullanılan ölçütlerin değerlendirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Rumeli ağızları üzerindeki Kıpçak tesiri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Anadolu ve Rumeli ağızları üzerindeki çalışmaların bir bütün hâlinde değerlendirilmesi. Ağız çalışmaları açısından aciliyeti olan bölgeleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Leylâ Karahan; Anadolu Ağızlarının Sınıflandırması, TDK Yay., Ank.,1996
Diğer Kaynaklar Tuncer Gülensoy, Ercan Alkaya; Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası, 2. bs., Akçağ Yay. Ankara 2003 Leylâ Karahan; Anadolu Ağızlarının Sınıflandırması, TDK Yay., Ank.,1996 …….; Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni, TDK Yay., Ank.,1999Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4