Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Sosyal Sorumluluk Projesi SSP900 3 1 + 2 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Öğr.Gör. A.SİBEL BUZKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. A.SİBEL BUZKAN
Amacı Öğrencilerimizin, insan haklarına, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır.
İçeriği Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi elde edinebilmek, farklı sosyal çevrelerle çalışabilmek.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmak;
2 Üniversite öğrencilerimizin aktif vatandaşlar olarak rol almalarına katkıda bulunmak;
3 Farklı sosyal çevrelerle birlikte çalışmak.
4 Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabileceklerdir.
5 Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi edinecekler;

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sunum yapmak
Ölçme Yöntemleri Dönem içi: Toplam sınıfdaki öğrenci mevcuduna göre gruplandırma. grup çalışmalarının sunumlarına ve ara sınava göre değerlendirme.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Birbirini tanıma giriş ve dersle ilgili genel bilgiler Uygulama: Amacın belirlenmesi Yok
2 Sosyal sorumlulukla ilgili slayt gösterimi Yok
3 Sosyal sorumlulukla ilgili slayt gösterimi Yok
4 Dersin içerikliği ile ilgili tartışmalar Yok
5 Grupların kurulması seçilen konuların belirlenmesi Yok
6 Seçilen konular hakkında bilgi verilmesi (grupların yaptıkları aktiviteler hakkında bilgi edinilmesi) Yok
7 Birinci grubun sunumu Yok
8 Ara sınavı (grup çalışmalarıyla ilgili)
9 Grup sunumları Yok
10 Grup sunumları Yok
11 Grup sunumları Yok
12 Grup sunumları Yok
13 Grup sunumları Yok
14 Tüm grup sunumlarının tartışmasıKaynaklar
Ders Notu Laden, Y, Alper Akyüz (2006), "Gönüllülerle İlişkiler",Istanbul, Istanbul Bilgi Universitesi Yayınevi, STK Çalışmaları Dizisi
Diğer Kaynaklar Council of Europe (2005), "Europe, Youth and Globalisation", Strasbourg, Council of Europe PublishingDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 10
Sunum / Seminer 1 30
Yıliçi Toplam 2 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir.
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar.
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 4 4
Sunum / Seminer 1 11 11
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 77
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,57
Dersin AKTS Kredisi 3