Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Sosyal Sorumluluk Projesi SSP900 3 1 + 2 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Öğr.Gör. A.SİBEL BUZKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. A.SİBEL BUZKAN
Amacı Öğrencilerimizin, insan haklarına, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır.
İçeriği Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi elde edinebilmek, farklı sosyal çevrelerle çalışabilmek.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmak;
2 Üniversite öğrencilerimizin aktif vatandaşlar olarak rol almalarına katkıda bulunmak;
3 Farklı sosyal çevrelerle birlikte çalışmak.
4 Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabileceklerdir.
5 Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi edinecekler;

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sunum yapmak
Ölçme Yöntemleri Dönem içi: Toplam sınıfdaki öğrenci mevcuduna göre gruplandırma. grup çalışmalarının sunumlarına ve ara sınava göre değerlendirme.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Birbirini tanıma giriş ve dersle ilgili genel bilgiler Uygulama: Amacın belirlenmesi Yok
2 Sosyal sorumlulukla ilgili slayt gösterimi Yok
3 Sosyal sorumlulukla ilgili slayt gösterimi Yok
4 Dersin içerikliği ile ilgili tartışmalar Yok
5 Grupların kurulması seçilen konuların belirlenmesi Yok
6 Seçilen konular hakkında bilgi verilmesi (grupların yaptıkları aktiviteler hakkında bilgi edinilmesi) Yok
7 Birinci grubun sunumu Yok
8 Ara sınavı (grup çalışmalarıyla ilgili)
9 Grup sunumları Yok
10 Grup sunumları Yok
11 Grup sunumları Yok
12 Grup sunumları Yok
13 Grup sunumları Yok
14 Tüm grup sunumlarının tartışmasıKaynaklar
Ders Notu Laden, Y, Alper Akyüz (2006), "Gönüllülerle İlişkiler",Istanbul, Istanbul Bilgi Universitesi Yayınevi, STK Çalışmaları Dizisi
Diğer Kaynaklar Council of Europe (2005), "Europe, Youth and Globalisation", Strasbourg, Council of Europe PublishingDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 10
Sunum / Seminer 1 30
Yıliçi Toplam 2 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 4 4
Sunum / Seminer 1 11 11
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 77
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,57
Dersin AKTS Kredisi 3