Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Mühendisler için Biyoloji BMM105 1 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Tolga ACUN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Tolga ACUN
Amacı Biyomedikal Mühendisi olarak yetişecek öğrencilere, temel biyoloji bilgilerinin, temel biyolojik kavram ve yöntemlerinin verilmesi.
İçeriği Hücre ve Hücre İçi Organizasyonu, Proteinler, Nükleik Asitler, Karbohidratlar, Yağlar, Hücre Kimyası ve Biyosentez, Hücreler Arası İletişim ve Hücre Döngüsü, Hücre Bölünmesi, DNA ve Kromozomlar, DNA replikasyonu, tamiri ve rekombinasyonu, DNA transkripsiyonu, translasyonu, biyolojik yöntemler, hücre görüntüleme.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Hücre kimyasını, hücrenin yapısı ve özelliklerini ifade edebilir.
2 Makromoleküllerin yapı ve görevlerini tanımlayabilir.
3 DNA, gen ve kromozom kavramlarını ifade edebilir.
4 Kanser ve bağışıklık sistemini tanımlayabilir.
5 Biyolojik çalışmalarda kullanılan temel yöntemleri yorumlayabilir.
6 Biyomedikal Mühendislği problemlerine bu derste öğrendiği bilgilerin ışığında daha hakim olur.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, Soru-cevap, Video sunumları, animasyonlar
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Ödev, Final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yaşamın Kimyası (Hücre Kimyası ve Biyosentez) İlgili konunun okunması.
2 Proteinler, Nükleik Asitler İlgili konunun okunması.
3 Karbohidratlar, Yağlar İlgili konunun okunması.
4 Hücre ve Hücre İçi Organizasyonu İlgili konunun okunması.
5 Hücreler Arası İletişim / Hücre Döngüsü / Hücre Bölünmesi İlgili konunun okunması.
6 Ara Sınav İlgili konunun okunması.
7 Genetikte temel kavramlar (DNA / Kromozomlar / DNA replikasyonu, tamiri ve rekombinasyonu) İlgili konunun okunması.
8 Genetikte temel kavramlar (transkripsiyon / translasyon / Gen İfade Kontrol Mekanizması / Epigenetik) İlgili konunun okunması.
9 Kanser İlgili konunun okunması.
10 Bağışıklık Sistemi İlgili konunun okunması.
11 Biyolojide Yöntemler (DNA, RNA ve protein deneyleri) İlgili konunun okunması.
12 Biyolojide Yöntemler (Hücre Görüntüleme) İlgili konunun okunması.
13 Biyolojide güncel teknikler İlgili konunun okunması.
14 Sunumlar (Biyomedikal Mühendisliği'nde Güncel Gelişmeler) İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Hücrenin Moleküler Biyolojisi, TÜBA, 2008
Diğer Kaynaklar Molecular Biology of the Cell (Fifth Edition), 2008Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Ödev 1 40
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 40
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 5 5
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4