Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Mühendislik Ekonomisi BMM424 8 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler
Amacı Ekonomik analizde geliştirilen yöntemlerin uygulanması ile alternatifler arasındaki ekonomik farklılıklara göre karşılaştırma, seçim, analiz ve değerlendirilme amaçlanmaktadır.
İçeriği Temel Kavramlar, Nakit Akışlarının Dengelenmesi, Faiz ve Paranın Zaman Değeri, Şimdiki Değer Yöntemi, Yıllık Eşdeğer Metod, Gelecek Değer Yöntemi, İç Verim Oranı Yöntemi, Dış Verim Oranı Yöntemi, Alternatiflerin Değerlendirilmesi, Amortisman, Vergi Sonrası Nakit Akış Analizleri, Enflasyonun Nakit Akışlarına Etkileri, Başabaş Analizi, Fayda-Maliyet Analizi, Yenileme Analizleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Proje değerlendirme ve karar verme sürecinde mühendislik ekonomisi prensiplerini kullanabilir.
2 Proje nakit akışını hazırlayabilir.
3 Proje ekonomik analizini yapabilir.
4 Proje yapılabilirliğinin değerlendirebilir ve karar verebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri teorik
Ölçme Yöntemleri Arasınav ve yılsonu sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik projelerinin değerlendirilmesinde ekonomik analizin yapılması gerekliliğini kavrar ve mühendislik problemlerini ekonomik yönden analizi ile değerlendirebilir. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
2 Faiz, para ve zaman arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
3 Paranı zaman değeri hesaplanırken eşit veya eşit olmayan değerlerini hesaplayabilir. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
4 Ham ekonomik verileri gelecek, şimdiki, amortisman ve sermaye geliştirme değerlerini hesaplayabilir. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
5 Mühendislik projelerini ekonomik analiz yöntemleri kullanarak karşılaştırır. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
6 Ekonomik analiz yöntemlerinde nakit akışı ve gelir-giderleri hesaplayabilir. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
7 Alternatiflerin karşılaştırılmasında matematiksel modeller kurar. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
8 Projelerin ekonomik analizlerde sıklıkla kullanılan amortisman hesaplama yöntemleri karşılaştırıp değerlendirebilir. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
9 arasınav Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
10 Yeni makine ve teçhizat alım kararında yenileme analizi yapar. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
11 Üretim veya hizmet işletmelerinde üretim giderleri ve işletme politikalarını ele alan planları hazırlayabilir ve değerlendirebilir. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
12 Başa baş noktası analizi yöntemi kullanımıyla karlılık noktasını hesaplayabilir. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
13 Enflasyon ve Verginin dahil olduğu ortamlarda ekonomik analiz yöntemleri sonuçlarını değerlendirebilir. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.
14 Fayda-Maliyet analizi yöntemi kullanımıyla problem çözer. Ders notunda ilgili bölüm okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu "Mühendislik Ekonomisi", Işık, A., 2005 "Mühendislik Ekonomisi", Okka, O., 2010
Diğer Kaynaklar "Engineering Economy", Blank, L., Tarquin, A., 2004 "Engineering Economy", Degarmo, E.P., Sullivan, W.G., Bontadelli, J.A., 2008Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 85
Kısa sınavlar 2 10
Ödev 1 5
Yıliçi Toplam 4 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödev 4 1 4
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 71
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,37
Dersin AKTS Kredisi 2