Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Olasılık ve İstatistik BMM210 4 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler
Amacı Mühendislik tasarımlarında ve özellikle telekomünikasyon teorisinde göz önüne alınması gereken rasgele değişimleri öğrencilerin anlayabilmeleri için olasılık teorisi ve rasgele değişkenler konularında alt yapı oluşturulması.
İçeriği Kümeler vasıtasıyla olasılık teorisine giriş, rasgele değişkenler, olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonları, önemli rasgele değişkenler, rasgele değişkenlerle işlemler, çoklu rasgele değişkenler ve işlemler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Mühendislik problemlerinde belirsizlik kaynaklarını analiz edip, modelleyebilir ve yorumlayabilir
2 Olasılığın koşullama, bağımsızlık, beklenti ve değişkenlik gibi temel kavramlarını özümseyebilir
3 Toplam olasılık kuralı, Bayes’ teoremi, koşullu beklenti ve ortak olasılık dağılımları gibi önemli teoremleri uygulayabilir ve yorumlayabilir
4 Belirsizlikler karşısında iyi bilinen ayrık ve sürekli dağılımları rahatlıkla kullanabilecektir
5 Ayrık ve sürekli rastgele değişkenler arasındaki farkı ve bunların olasılık problemlerinde uygun modellenmelerini açıklayabilmeli
6 Yoğunluk ve dağılım fonksiyonlarını açıklayabilmeli ve bunları kullanarak olasılık, beklenen değer ve varyansı hesaplayabilmelidirler

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri teorik
Ölçme Yöntemleri Ödevler, SınavlarDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kümeler ve küme işlemleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
2 Kümeler vasıtasıyla olasılık tanımı, şartlı ve ortak olasılık, bağımsız olaylar, birleştirilmiş deneyler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
3 Rasgele değişken tanımı, dağılım fonksiyonu, yoğunluk fonksiyonu Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
4 Gauss rasgele değişkeni ve diğer önemli rasgele değişkenler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
5 Rasgele değişkenle işlemler, beklenen değer, momentler, rasgele değişkenin dönüşümü Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
6 Rasgele değişkenle işlemler, beklenen değer, momentler, rasgele değişkenin dönüşümü Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
7 Arasınav Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
8 Çoklu Rasgele değişkenler, ortak dağılım fonksiyonu ve özellikleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
9 Ortak yoğunluk fonksiyonu ve özellikleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
10 Şartlı dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, istatistiksel bağımsız rasgele değişkenler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
11 Şartlı dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, istatistiksel bağımsız rasgele değişkenler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
12 Çoklu Rasgele değişkenlerle işlemler, beklenen değer, varyans ve momentler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
13 Ortak moment üreten fonksiyon Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
14 Ortak Gauss rasgele değişkenler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.Kaynaklar
Ders Notu Probability, Random Variables and Random Signal Principles, Peyton Z. Peebles, Jr.,McGraw-Hill International edition 4th edition, 2001.
Diğer Kaynaklar 1) Olasılık, Hüseyin Demir, Nobel Yayın Dağıtım, 2007. 2) Olasılık, Schaum’sOutlines, Çeviri: Kutluk Özgün, , Nobel Yayın DağıtımDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Kısa sınavlar 5 20
Yıliçi Toplam 6 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 5 2 10
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 120
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4
Dersin AKTS Kredisi 4