Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyomedikal Mühendisliğinde Güncel Konular BMM902 4 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilere biyomedikal mühendisliğinin bilim, teknoloji ve toplum açısından önemini kavratmayı, öğrencilerin bilimsel okuryazar birey olmalarını amaçlamaktır.
İçeriği Biyomedikal Mühendisliğinde kullanılan yeni teknik ve uygulama alanlarını, kişiye özgü tedavi yaklaşımlarının temeli, kök hücre tedavisi ve uygulama alanları, nanotıp, genetik testler ve etik paradokslar gibi konuları içermektedir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyomedikal Mühendisliğinin bilim, teknoloji ve toplum açısından önemini kavrayabilir
2 Biyomedikal Mühendisliğinin güncel yaşamla bağlantısını öğrenebilir
3 Biyomedikal Mühendisliğinin konularına ilgi ve merak duyar, biyoloji, tıp ve mühendislik alanlarındaki gelişmeleri takip edebilir ve eleştirel düşünme yeteneği kazanabilir
4 Kişiye özgü ilaç tedavisi ve nanotıp uygulama alanlarını tanımlar
5 Biyomedikal Mühendisliğinde kullanılan yeni teknikler ve uygulama alanlarını listeler

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal biliminin tarihçesi İlgili konunun okunması.
2 Etkileşim halinde olduğu diğer bilim dalları ile ilişkisi İlgili konunun okunması.
3 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde biyomedikal mühendisliği İlgili konunun okunması.
4 Ülkemizde biyomedikal mühendisliği İlgili konunun okunması.
5 Biyomedikal mühendisliğinde özel uygulamalar İlgili konunun okunması.
6 Beynin sırları, Canlı kopyalama. İlgili konunun okunması.
7 Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), Genetik kopyalama İlgili konunun okunması.
8 Virüsler, Kanser biyolojisi İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 Organ nakilleri ve organ bağışının önemi İlgili konunun okunması.
11 Kimyasal maddeler ve Doğal kimyasallar, geliştirilme süreçleri ve doğa üzerindeki etkileri. İlgili konunun okunması.
12 Biyomedikal mühendisliğinde nanoteknolojinin kullanımı İlgili konunun okunması.
13 Biyomedikal mühendisliğinde polimer teknolojilerinin kullanımı İlgili konunun okunması.
14 Biyoinformatik İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu N.H.C. Hwang, S.L-Y. Woo,Frontiers in Biomedical Engineering: Proceedings of the World Congress for Chinese Biomedical Engineers,Springer, 2003
Diğer Kaynaklar J.D. Enderle, J.D. Bronzino,Introduction to biomedical engineering,Academic Press, 2012Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 5 1 5
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 86
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,87
Dersin AKTS Kredisi 3