Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyomekanik BMM303 5 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Biyomekanik ağırlıklı olarak interdisipliner çalışmanın becerisinin geliştirilmesi. Biyomekanik problemlere matematiksel çözüm bulma yeteneğinin geliştirilmesi.
İçeriği Mühendislik mekaniğinin insan kas-iskelet sistemine uygulanma yöntemleri. Dokuların mekanik özelliklerinin tanıtılması. Kinematik bağlantılar ile biyolojik eklemeler arasındaki ilişkiler. Kemik, kas, ve eklemlerin yapısal özellikleri ve mekanik analizi. Mekanik sistemlerin dinamiği. Ortopedik malzemelerin mekanik yönden incelenmesi.Malzemelerde gerilme ve birim deformasyonları. Biyomekanikle ilgili belli başlı araştırma alanlarıyla çözüm bekleyen problemlerin tanıtılması.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyomekanik ile ilgili temel kavramları tanımlar
2 Hareket, postur ve lokomosyon için biyomekanik prensipleri kullanır
3 Kuvvet uygulama prensiplerini ve yaralanma mekaniği ilkelerini belirtir
4 Yaralanmayı önleyici yaklaşımları geliştirir
5 İnsan vücuduna binen düşey ve yatay yükler etkisindeki gerilmeleri hesaplar

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik, görsel anlatım.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, final sınavı.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik mekaniğinin insan kas-iskelet sistemine uygulanma yöntemleri İlgili konunun okunması.
2 Dokuların mekanik özelliklerinin tanıtılması İlgili konunun okunması.
3 Eklemlerin tanıtılması İlgili konunun okunması.
4 Eklemlerin tanıtılması İlgili konunun okunması.
5 Kinematik bağlantılar ile biyolojik eklemler arasındaki ilişkiler İlgili konunun okunması.
6 Kemik, kas, ve eklemlerin yapısal özellikleri İlgili konunun okunması.
7 Mekanik analizi İlgili konunun okunması.
8 Mekanik analizi İlgili konunun okunması.
9 Ara sınav/Değerlendirme İlgili konunun okunması.
10 Mekanik sistemlerin dinamiği İlgili konunun okunması.
11 Ortopedik malzemelerin mekanik yönden incelenmesi İlgili konunun okunması.
12 Malzemelerde gerilme İlgili konunun okunması.
13 Birim deformasyonları İlgili konunun okunması.
14 Biyomekanik ile ilgili problem çözümü İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1. Winter DA. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. 3rd ed. New Jersey: John Wiley and Sons Inc, Canada; 2005. 2. Burton AW, Miller THE. Movement Skill Assessment. Chicago: Human Kinetics; 1998.
Diğer Kaynaklar 1. LeVeau BF. Biomechanics of Human Motion. Basics and Beyond for Health Professions. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2011.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 5 1 5
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 86
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,87
Dersin AKTS Kredisi 3