Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Sinyaller ve Sistemler BMM305 5 3 + 1 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Dersin amacı öğrencileri sinyaller, sistem modelleme, ve sistem sınıflandırma temel kavramlarıyla tanıştırmak, sürekli ve ayrık sistemlerin analizinde zaman ve frekans domeni yaklaşımlarını öğretebilmek; sistemlerin analizinde gerekli olan araç ve teknikleri sağlamak; ve sistem analizinde modern simülasyon yazılımlarını kullanabilme becerisini geliştirmektir.
İçeriği Sürekli ve ayrık zaman sinyal kavramları ve özellikleri. Laplace dönüşümü. Z-dönüşümü. Fourier serileri ve dönüşümü. Ayrık zaman Fourier serileri ve dönüşümü. Fark denklemlerinin Z-dönüşümü ile çözümü. Temel MatLab uygulamaları. Filtre çeşitleri ve özellikleri. Filtre analizine giriş.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Sürekli/ayrık zaman sinyal/sitem kavram ve analiz yöntemlerini tanır ve kullanır
2 Sürekli zaman işaret ve sistem çeşitleri ve özelliklerini tanır
3 Ayrık zaman işaret ve sistemlerin çeşitleri ve özelliklerinin tanır
4 Z, Laplace ve Fourier dönüşümlerinin sistem analizinde kullanımını açıklar
5 Sürekli/ayrık zaman filtre analiz ve tasarım tekniklerini tanır ve uygular

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve uygulamalı anlatım
Ölçme Yöntemleri ArasınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sürekli ve ayrık zaman sinyal kavramları, özellik ve çeşitlerinin tanıtılması. İlgili konunun okunması.
2 Sinüs, basamak, darbe, rampa fonksiyon ve dizileri. İlgili konunun okunması.
3 Örnekleme teorisi İlgili konunun okunması.
4 Örnekleme teorisi İlgili konunun okunması.
5 Sürekli ve ayrık zaman sistem kavramı ve özellikleri: giriş/çıkış tanımı, lineerlik ve zamanla değişmezlik, nedensellik, kararlılık ve hafızalılık kavramları İlgili konunun okunması.
6 Sürekli ve ayrık zaman sistem kavramı ve özellikleri: giriş/çıkış tanımı, lineerlik ve zamanla değişmezlik, nedensellik, kararlılık ve hafızalılık kavramları İlgili konunun okunması.
7 Konvolüsyon teoremi ve ayrık-zaman konvolüsyonu İlgili konunun okunması.
8 Arasınav İlgili konunun okunması.
9 Laplace dönüşümü İlgili konunun okunması.
10 Fourier serisi ve Fourier dönüşümü İlgili konunun okunması.
11 Z dönüşümü İlgili konunun okunması.
12 Ayrık zaman Fourier serisi ve dönüşümü İlgili konunun okunması.
13 Fark denklemleri ve Z dönüşümü ile çözümü İlgili konunun okunması.
14 Matlab uygulamaları İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1- A.V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab, Sinyaller ve Sistemler, Prentice Hall Akademik Yayıncılık, 2008 2- H. P. Hsu, Sinyaller ve Sistemler, Schaum's outline of theory and problems of engineering mechanics: statics and dynamics, McGraw-Hill Professional, 2003
Diğer Kaynaklar 1-B. Girod, R. Rabenstein, A. Stenger, Signals and Systems, Wiley, 2001Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 6 1 6
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 125
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,17
Dersin AKTS Kredisi 4