Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyoelektrik BMM307 5 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Biyomedikal mühendisliğinde karşılaşılan biyoelektrik işaretlerin kaynak-alan ilişkili olarak elektromanyetik alan teorisi temelli tanımlanması ve bu işaretlerin ölçülmesinde kullanılan temel elektronik devrelerin analizi.
İçeriği Vektör analizi ve temel elektromanyetik teoremler, Elektrik kaynak-alan ilişkisi, Biyoelektrik potansiyeller ve akımlar, İyon kanallarının elektrik devre modeli, Aksiyon potansiyelleri ve Hodgkin-Huxley modeli, Hücre içi ve hücre dışı akım geçişleri, Uç vektör ve uç alan kavramları, Temel medikal ölçüm düzeni.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyomedikal mühendisliğinde karşılaşılan biyoelektrik işaretleri bir mühendis olarak bilecektir.
2 Biyoelektrik işaretlerin ölçülmünde kullanılan temel elektronik devreleri tasarlayacak ve analiz edebilecektir.
3 Temel medikal ölçüm tekniklerini uygulayabilecektir.
4 Bilgisayarda benzetim programları kullanarak biyoelektrik işaretleri analiz edebilecek ve işleyebilecektir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vektör Analizi İlgili konunun okunması.
2 Elektriksel Kaynaklar ve Alanlar İlgili konunun okunması.
3 Biyoelektrik Potansiyeller ve Akımlar İlgili konunun okunması.
4 Kanallar İlgili konunun okunması.
5 Aksiyon Potansiyelleri İlgili konunun okunması.
6 Darbe Yayılımı İlgili konunun okunması.
7 Uyarılabilir Dokuların Elektriksel Uyarımı İlgili konunun okunması.
8 Hücredışı Alanlar İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 Biyopotansiyel elektrodlar, sensörler ve dönüştürücüler İlgili konunun okunması.
11 Biyoelektrik yükselteçler İlgili konunun okunması.
12 Kalp Elektrofizyolojisi ve EGG İlgili konunun okunması.
13 Fonksiyonel Elektriksel Uyartım İlgili konunun okunması.
14 Fonksiyonel Elektriksel Uyartım İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Plonsey, R. and Barr, R.C., Bioelectricity: A Quantitatvive Approach, Springer, 2007.
Diğer Kaynaklar Webster, J.G., Medical Instrumentation: Application and Design, John Wiley Sons Inc., NY, 1998.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 6 1 6
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 121
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,03
Dersin AKTS Kredisi 4