Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Elektronik BMM309 5 3 + 0 4

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Bu dersin amacı tranzistörlerle ilgili geniş frekans bandında kullanılabilecek modeller geliştirmek, yükselteçlerin frekans tepkesini, tümleşik devrelerde kullanılan akım aynaları ve fark yükselteçlerini incelemektir. Geribeslemeli yükselteçler ve kararlılık ile güç yükselteçlerinın çalışılması öğrencilerin karmaşık devreleri anlamasını kolaylaştıracaktır.
İçeriği İşlemsel kuvvetlendiriciler (OPAMP), Transistor ve FET Yüksek Frekans eşdeğeri, Kuvvetlendiricilerde frekans cevabı, Bağlama ve Köprüleme Kondansatörlerinin etkisi, Miller teoremi, Frekansa göre transistorlu yükselteç kazancının değişimi, Çok katlı kuvvetlendiricilerde bant genişliği, RC ve LC Elemanları ile kompanzasyon, Beyz kompanzasyonu, Emiter kompanzasyonu, Seri ve paralel kompanzasyon, Kuvvetlendiricilerde geri besleme türleri, Geribeslemeli kuvvetlendiricilerin kararlılığı, Osilatörler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Geniş bantlı yükselteç modellerini belirleyebilecek,
2 Alçak frekans yükselteçlerin analiz ve tasarımını yapabilecek,
3 Yüksek frekans yükselteçlerin analiz ve tasarımını yapabilecek,
4 Fark yükselteçlerinin analiz ve tasarımını yapabilecek
5 Akım aynalarının analiz ve tasarımını yapabilecek,
6 Geribeslemeli yükselteçler ve kararlılık analizi ve tasarımını yapabilecek,
7 Güç yükselteçlerinin analiz ve tasarımını yapabilecek

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, ödevler, proje ve sunumlar.
Ölçme Yöntemleri Sınavlar, ödevlerDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşlemsel kuvvetlendiriciler (OPAMP) İlgili konunun okunması.
2 OPAMP Uygulamaları İlgili konunun okunması.
3 Transistor ve FET Yüksek Frekans eşdeğeri İlgili konunun okunması.
4 Kuvvetlendiricilerde frekans cevabı İlgili konunun okunması.
5 Kuvvetlendiricilerde frekans cevabı İlgili konunun okunması.
6 Bağlama ve köprüleme kondansatörlerinin etkisi, Miller teoremi İlgili konunun okunması.
7 Frekansa göre transistorlu yükselteç kazancının değişimi İlgili konunun okunması.
8 Frekansa göre FETli yükselteç kazancının değişimi İlgili konunun okunması.
9 Çok katlı kuvvetlendiricilerde bant genişliği İlgili konunun okunması.
10 Ara sınav ve problem çözümü İlgili konunun okunması.
11 Kompanzasyon İlgili konunun okunması.
12 Kuvvetlendiricilerde geri besleme İlgili konunun okunması.
13 Geribeslemeli kuvvetlendiricilerin analizi ve kararlılığı İlgili konunun okunması.
14 Osilatörler İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1) Sedra & Smith, "Microelectronic Circuits", Oxford University Press. 2) Hüseyin Demirel, "Elektronik Devre Elemanları ve Elektronik Devreler", Birsen Yayınevi, 2010.
Diğer Kaynaklar 1) Mehmet Sait Türköz, "Elektronik", Birsen Yayınevi, 2004.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 3 2 6
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 121
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,03
Dersin AKTS Kredisi 4