Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Elektronik Laboratuvarı BMM311 5 0 + 4 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Laboratuar Gereçlerinin Temel Elemanlar Üzerindeki Uygulamalarla Tanıtılması, Yarı iletken diyodun, BJT´nin ve Mosfet´in incelenmesi
İçeriği Laboratuar Gereçlerinin Temel Elemanlar Üzerindeki Uygulamalarla Tanıtılması Yarı iletken diyodun incelenmesi BJT´nin incelenmesi Mosfet´in incelenmesi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Laboratuvar Gereçlerinin tanıtılması
2 Yarı iletken diyodun pratik ve teorik çalışmalarla öğretilmesi
3 BJT´nin pratik ve teorik çalışmalarla öğretilmesi
4 Mosfet´in pratik ve teorik çalışmalarla öğretilmesi

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Uygulama, Grup Çalışması, Deney
Ölçme Yöntemleri SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Laboratuar Gereçlerinin Temel Elemanlar Üzerindeki Uygulamalarla Tanıtılması İlgili konunun okunması.
2 Laboratuar Gereçlerinin Temel Elemanlar Üzerindeki Uygulamalarla Tanıtılması İlgili konunun okunması.
3 Laboratuar Gereçlerinin Temel Elemanlar Üzerindeki Uygulamalarla Tanıtılması İlgili konunun okunması.
4 Yarı İletken Diyodun İncelenmesi İlgili konunun okunması.
5 Yarı İletken Diyodun İncelenmesi İlgili konunun okunması.
6 Yarı İletken Diyodun İncelenmesi İlgili konunun okunması.
7 Yarı İletken Diyodun İncelenmesi İlgili konunun okunması.
8 BJT Elemanının Davranışının İncelenmesi İlgili konunun okunması.
9 BJT Elemanının Davranışının İncelenmesi İlgili konunun okunması.
10 BJT Elemanının Davranışının İncelenmesi İlgili konunun okunması.
11 MOSFET Elemanının Davranışının İncelenmesi İlgili konunun okunması.
12 MOSFET Elemanının Davranışının İncelenmesi İlgili konunun okunması.
13 MOSFET Elemanının Davranışının İncelenmesi İlgili konunun okunması.
14 MOSFET Elemanının Davranışının İncelenmesi İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1. Bülent Ecevit Ünv. Elektrik-Elektronik Müh. Elktronik Devre Tasarım Lab.-I Deney Föyü
Diğer Kaynaklar 1. Bülent Ecevit Ünv. Elektrik-Elektronik Müh. Elktronik Devre Tasarım Lab.-I Deney FöyüDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 50
Kısa sınavlar 2 20
Ödev 1 10
Laboratuvar 1 20
Yıliçi Toplam 5 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Laboratuvar 14 4 56
Arasınavlar 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 61
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,03
Dersin AKTS Kredisi 2