Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyomedikal Teknolojiye Giriş BMM903 5 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Biyomedikal biliminin doğuşu ve gelişimi, ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanıma sunulmasında göz önünde bulundurulması gerekli etik kavramların verilmesi.
İçeriği Biyomedikal teknolojisi ve insan vücudunun fiziksel sistemiyle ölçüm sistemine giriş, Topraklama ve güvenlik,Fizyolojik algılayıcılar,Dönüştürücüler, Elektro kardiyografi, Elektroensefolagrafi, Elektromiyografi, Kan basıncı ve Akış ölçümleri, Kardiyak ölçümleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyomedikal teknolojisi ve insan vücudunun fiziksel sistemiyle ölçüm sistemini tanımlar.
2 Fizyolojik algılayıcıları ve dönüştürücüleri tanımlar.
3 Elektro kardiyografi cihazı parametrelerini ve arızalarını tanımlar.
4 Kardiyak ölçümlerini açıklar.
5 Kan basınç ve akış ölçümlerini yorumlar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal teknolojisi ve insan vücudunun fiziksel sistemiyle ölçüm sistemine giriş İlgili konunun okunması.
2 Biyomedikal teknolojisi ve insan vücudunun fiziksel sistemiyle ölçüm sistemine giriş İlgili konunun okunması.
3 Dönüştürücüler İlgili konunun okunması.
4 Fizyolojik algılayıcılar İlgili konunun okunması.
5 Elektro kardiyografi İlgili konunun okunması.
6 Elektro kardiyografi İlgili konunun okunması.
7 Elektroensefolagrafi İlgili konunun okunması.
8 Elektromiyografi İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 Kan basıncı ve Akış ölçümleri İlgili konunun okunması.
11 Kardiyak ölçümleri İlgili konunun okunması.
12 Defibrilasyon İlgili konunun okunması.
13 Hastabaşı monitörü İlgili konunun okunması.
14 Hastabaşı monitörü İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1) Prof.Dr.Ertuğrul Yazgan ve Prof.Dr Mehmet Korurek Tıp Elektroniği.1996.İstanbul Teknik Üniversitesi 2) GÜLER İnan, Biyomedikal Enstürmantasyon Ders Notları, Ankara, 2003. 3) Çeşitli modellere ait biyomedikal cihaz manuelleri
Diğer Kaynaklar 1) Doc.Dr. Tamer Kaya radyoloji tekniği 1997 Nobel kitapevi 2) Doc:Dr Orhan Oyar Radyalojide Temel Fizik kavramları 1998 Nobel kitapeviDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 82
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,73
Dersin AKTS Kredisi 3