Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Nanomalzemeler BMM313 5 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Yeni çağın malzeme teknolojisi ve nano kavramının verilmesi, geleceğin nano boyuttaki cihaz, robot ve sistemlerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Öğrenci hayal ve tasarım gücünün arttırılması, üstün özellikli ileri malzemelerin tanıtılması da hedeflemiştir.
İçeriği Fiziksel Boyutlandırmanın Prensipleri, Nano ve Mikro Mühendislik, Nano ve Mikro Teknolojiler, Nano Ölçekte Bilim ve Teknoloji, Doğal Nano Yapılar, Nano Malzemelerde Kararlılık, Nano Kristal ve Partiküllerin Üretim Yöntemleri, Nano Kaplama Teknikleri, LIGA Teknololojileri, Karbon Nano Tüpler ve Özellikleri, MEMS ve NEMS Yapılar, Nano Biyo Teknoloji, Nano Malzemelerin Geleceği.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İleri malzeme ve teknolojiler, nano cihazlar ve bunların uygulamaya aktarılması konusunda öğrenciler tasarım yapar.
2 Boyutlandırma kriterleri ve mikro nano boyutlandırma kavramlarını kavrar.
3 Nano cihaz ve sistem tasarlama kabiliyeti ve geleceğin nano sistemlerini tahmin eder.
4 Nano teknoloji ile ilgilenen dalları kavrar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Final SınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fiziksel Boyutlandırmanın Prensipleri, İlgili konunun okunması.
2 Nano ve Mikro Mühendislik, Nano ve Mikro Teknolojiler İlgili konunun okunması.
3 Nano Ölçekte Bilim ve Teknoloji, Doğal Nano Yapılar İlgili konunun okunması.
4 Nano Malzemelerde Kararlılık İlgili konunun okunması.
5 Nano Kristal ve Partiküllerin Üretim Yöntemleri İlgili konunun okunması.
6 Nano Kaplama Teknikleri İlgili konunun okunması.
7 LIGA Teknololojileri İlgili konunun okunması.
8 Litografi Prosesleri İlgili konunun okunması.
9 Karbon Nano Tüpler ve Özellikleri İlgili konunun okunması.
10 MEMS ve NEMS Yapılar İlgili konunun okunması.
11 NEMS ve MEMS Uygulamaları İlgili konunun okunması.
12 Nano Biyo Teknoloji İlgili konunun okunması.
13 Nano Malzemelerin Geleceği İlgili konunun okunması.
14 Nano malzeme analiz yöntemleri İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Y. Gogotsi, Carbon Nanomaterials, Taylor and Francis, New York 2006. H. Nejo, Nanostructures-Fabrication.and.Analysis, Springer, New York 2005.
Diğer Kaynaklar S. E. Lyhsevski, Nano and Microelectromechanical Systems, Fundamentals of Nano-and Micro Engineering, CRC Press, New York, 2001.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 166
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,53
Dersin AKTS Kredisi 6