Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Radyasyon Fiziği BMM315 5 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler Doç.Dr. RIDVAN BALDIK
Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerine radyasyon fiziğinin temel kavramalarını öğreterek radyasyonun tıptaki uygulamaları konusunda genel bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
İçeriği Atom ve çekirdeğin yapısı, elektromayetik radyasyon ve madde ile etkileşimi, radyasyon ve radyasyon çeşitleri, radyoaktivite, radyasyondan korunma yöntemleri, radyasyon biyofiziği, tıptaki uygulamalar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Atom ve çekirdeğin yapısını tanımlar.
2 Elektromayetik radyasyon ve madde ile etkileşimi konusunu kavrar.
3 Radyoaktivite tanımını yapar.
4 Radyasyon biyofiziği konusunu kavrar.
5 Radyasyonun tıpta kullanımı hakkında genel bilgi sahibi olur.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav , Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar (atom ve çekirdeğin yapısı, radyasyon, radyasyon çeşitleri) [1]
2 Radyasyonun madde ile etkileşimi (Elektromanyetik radyasyon) [1]
3 Radyoaktif Bozunumlar (Alfa, beta ve gamma bozunumları) ve Radyoaktivite [1]
4 Radyasyon Sayaçları [1]
5 Radyasyon Doz Tanımları ve Ölçümleri (Taşınabilir radyasyon ölçme ve kontrol cihazları) [1]
6 Nükleer tıp açısından iç ve dış radyasyondan korunma yöntemleri [1]
7 Ara sınav [1]
8 Tıpta Kullanılan Parçacık Hızlandırıcıları [1]
9 Radyasyonun Biyofiziği [2]
10 Radyasyonun Biyofiziği (devam) [2]
11 Teşhiste Nükleer Tıp [1]
12 Teşhiste Nükleer Tıp (devam) [1]
13 Tedavide Nükleer Tıp [1]
14 Tedavide Nükleer Tıp (devam) [1]Kaynaklar
Ders Notu [1] Rıdvan Baldık Ders Notları [2] Prof.Dr. Ferit Pehlivan, Biyofizik, Hacettepe Taş Yayınları, Ankara, 1997
Diğer Kaynaklar • E. B. Podgorsak, Radiation Physics for Medical Physicists (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering), Springer, 2008. • F. H Attix, Introduction to radiological physics and radiation dosimetry,Willey-VCH, 1986. • D. T. Graham, P.J. Cloke, Principles of radiological physics, Elsevier Health Sciences, 2003.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir.
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar.
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 177
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,9
Dersin AKTS Kredisi 6