Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Nesneye Dayalı Programlama BMM317 5 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilere temel program geliştirme adımlarını öğretmek, Nesneye yönelimli programlama (Object-Oriented Programming) yöntemini öğrenmek ve bu yöntemin iyi bir program yazmak için etkin bir biçimde nasıl kullanılacağını Java ile göstermektir.
İçeriği Bu derste temel programlama mekanizmaları yanında bilgisayarın çalışma mantığı ve temel mühendislik problemlerinin programcılık yardımıyla çözülmesi konuları öğrenilecektir. Ayrıca yeni bir teknoloji olarak nesne yönelimli programlama kavramları uygulamalı olarak ele alınacaktır. Daha sonra bu mekanizmalar ve yapılar uygulama olarak Java´da gerçeklenecek ve çalışır programlar geliştirilecektir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Temel programlama bilgisi kazanmak
2 Nesneye-yönelik programlama yöntemini öğrenmek
3 Bu yöntemin iyi bir program yazmak için etkin bir biçimde nasıl kullanılacağını Java aracılığıyla göstermek
4 Kavramsal problem çözme ve algoritmaları anlamak

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve Görsel Anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Final SınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş İlgili konunun okunması.
2 Nesnelere ve Java'ya Giriş İlgili konunun okunması.
3 Veri ve İfadeler İlgili konunun okunması.
4 Sınıf Yazma ve Nesneler İlgili konunun okunması.
5 Karar Yapıları İlgili konunun okunması.
6 Nesne-yönelimli Tasarım İlgili konunun okunması.
7 Kalıtım ve Çokbiçimlilik İlgili konunun okunması.
8 Soyut Sınıflar ve Arayüzler İlgili konunun okunması.
9 İstisnaların Yönetimi İlgili konunun okunması.
10 Diziler İlgili konunun okunması.
11 Veri Yapıları ve Kolleksiyonlar İlgili konunun okunması.
12 GUI / Swing İlgili konunun okunması.
13 GUI / Graphics İlgili konunun okunması.
14 GUI / Olay Tabanlı Programlama İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Lewis and Loftus, Java Software Solutions, 2003
Diğer Kaynaklar B.Çobanoğlu, Java ile Programlama ve Veri Yapıları, 2008Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 166
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,53
Dersin AKTS Kredisi 6