Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Tıbbi Cihaz ve Görüntüleme Sistemleri BMM302 6 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Farklı görüntüleme tekniklerinin temellerini ve medikal görüntüleme teknolojilerini tanımak
İçeriği Tıbbi görüntülemenin temelleri. Tıbbi görüntü işleme. X ışını ile görüntüleme ve hesaplanmış tomografi (BT). Manyetik rezonans görüntüleme (MRI). Ultrason görüntüleme. Renkli doppler ekokardiyografi. Nükleer tıp ve gamma kameralar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Medikal görüntüleme teknolojilerini tanır
2 Radyoaktivitenin temel ilkelerini ifade eder
3 İyonlaştırıcı radyasyonun madde ile etkileşimlerini açıklar
4 İyonlaştırmayan radyasyonun madde ile etkileşimlerini açıklar
5 Farklı görüntüleme tekniklerinin temellerini tanır

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri teorik, yüz yüze eğitim
Ölçme Yöntemleri ara sınav, final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektromanyetik spektrum İlgili konunun okunması.
2 Radyasyonun madde ile etkileşimi İlgili konunun okunması.
3 Radyasyonun madde ile etkileşimi İlgili konunun okunması.
4 Görüntüleme temelleri İlgili konunun okunması.
5 Görüntüleme temelleri İlgili konunun okunması.
6 X Ray ışınları ve röntgen üniteleri İlgili konunun okunması.
7 Ara sınav/Değerlendirme İlgili konunun okunması.
8 Gama ışınları, görüntü elde etme, dedektörler, 3D görüntü rekonstrüksiyon İlgili konunun okunması.
9 Bir görüntünün bilgi içeriği, modülasyon transfer fonksiyonu, gürültü analizi İlgili konunun okunması.
10 Bilgisayarlı radyografi İlgili konunun okunması.
11 Bilgisayarlı tomografi İlgili konunun okunması.
12 Manyetik rezonans görüntüleme İlgili konunun okunması.
13 PET / BT görüntüleme İlgili konunun okunması.
14 Ultrasonografi, floresans, sitometri. Kontrast maddeler, görüntü iyileştirme teknikleri İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Encyclopedia of Biomaterials and Biomedical engineering, gary e. Wnek, gary l. BoWlin. Introduction to Biomedical Imaging, ANdrew Webb
Diğer Kaynaklar Medical Imaging: Principles and Practices Mostafa Analoui; Joseph D. Bronzino; Donald R. PetersonDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 146
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,87
Dersin AKTS Kredisi 5