Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Sayısal İşaret İşleme BMM304 6 3 + 2 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Günümüz teknolojisinde dijital sinyal işleme teknikleri önemli yer tutmaktadır. Bu ders dijital sinyal işleme ile ilgili temel teoriyi ve önemli uygulamaları içerir. Dersin tamamlanması ile öğrenci temel dijital sinyal işleme bilgilerini pekiştirecektir. Bu dersin amacı aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1) ayrık -zaman sinyalleri için metotlar geliştirmek, 2) A/D ve D/A dönüşümlerini anlamak, 3) Ayrık Fourier ve hızlı Fourier transformlarını anlamak, 4) dijital filtre tasarımı için temel bilgileri öğrenmek, 5) Dijital sinyal işleme ile ilgili uygulamalardan haberdar olmak.
İçeriği Ayrık Fourier Seri ve Dönüsümleri, Hızlı Fourier Dönüsümü, Sayısal süzgeç tasarım teknikleri, Sonlu (FIR) ve sonsuz (IIR) darbe cevaplı süzgeçler, Hilbert dönüsümü, İki boyutlu isaret isleme ve dönüsümleri, Stokastik isaret isleme.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Ayrık-zaman sinyallerin ve sistemlerin temel zaman analizlerini yönetebilir
2 Z-transform kullanarak doğrusal, zamanla-değişmez kesikli-zaman sistem davranışını analiz edebilir
3 Ayrık -zaman Fourier transformu kullanarak kesikli-zaman sinyallerin ve sistemlerin frekans analizlerini yönetebilir
4 Ayrık -zaman sinyallerinin analizinde AFT (Ayrık Fourier Transform: DFT (Discrete Fourier Transform) ) uygulayabilir
5 HFT (Hızlı Fourier Transform: FFT (Fast Fourier Transform) ) algoritmaları yoluyla verimli olarak AFT'leri kullanabilir
6 Ayrık-zaman sistemlerinin aletleri için yapılar tasarlayabilir
7 Basit dijital filtre tasarlayabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, Problem Çözme, Ödev
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Ödev, Final SınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Analog ve Sayısal işaret işleme konusu ve örnekleme teoremi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Z-Dönüşümü ve doğrusal zamanla değişmez sistemlerini transfer fonksiyonu gösterimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Ayrık zaman işaret ve sistemlerin frekans bölgesi analizi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Ayrık Fourier Dönüşümü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Hızlı Fourier Dönüşümü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Ayrık zaman sistemlerin gerçeklemeleri; FIR ve IIR yapılar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Arasınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Sayısal Filtreler; tasarım kriterleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Sonlu darbe cevabı filtre tasarımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Sonsuz darbe cevabı filtre tasarımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Analog filtre tasarımı ve sayısal dönüşüm yaklaşımları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Frekans dönüşümü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Uygulamalar; Alçak geçiren filtre Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Uygulamalar; Yüksek geçiren, band geçiren ve band durduran filtreler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu • Sarp ERTÜRK, Sayısal İşaret İşleme İstanbul 2005
Diğer Kaynaklar • J.G. Proakis and D.G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, 3rd edition., 1996. • Ahmet H. KAYRAN ve Ender M. EKŞİOĞLU, Bilgisayar Uygulamalarıyla Sayısal İşaret İşleme İstanbul 2004Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 90
Kısa sınavlar 4 10
Yıliçi Toplam 5 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödev 4 2 8
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 147
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,9
Dersin AKTS Kredisi 5