Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Elektronik Devreler BMM306 6 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Atomun yapısı hakkında genel bilgi, atomun parçacıklarının hareketleri ve bu hareketlerin elektriksel iletime katkısının açıklanması, PN jonksiyonları, BJT transistorler, MOS transistorler, JFET´lerin çalışma prensiplerinin açıklanması,
İçeriği Atomun yapısı, Enerji bantları, Elektron emisyon tipleri, Elektron hareketleri ve elektronik devre elemanları, Metallerde ve Yarı İletkenlerde İletim, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Bipolar tranzistörlerin kutuplanması, çalışması, kuvvetlendirici olarak kullanılması ve eşdeğer devreleri, Jonksiyonlu alan etkili tranzistörler, MOS transitörler, Güç elektroniği elemanları, Tranzistörlerde ısıl kararlılık
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Atomun yapısının ve taneciklerinin hareketinin incelenmesi
2 PN jonksiyonunun çalışma prensibinin öğretilmesi
3 BJT tranzistörlerin çalışma prensibinin öğretilmesi
4 MOSFET ve JFET´lerin çalışma prensibinin öğretilmesi
5 Diyak, Triyak ve SCR´lerin çalışma prensibinin öğretilmesi

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri teorik
Ölçme Yöntemleri arasınav ve yıl sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Atomun Yapısı ve Enerji Bantları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Elektron Emisyonu ve Elektronların Hareketi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Hareket Yeteneği ve İletkenlik Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Yarıiletkenler ve Özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Fermi Enerji Seviyesi ve Difüzyon Akımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 PN jonksiyonu ve Diyot(Diyot Denklemi, Gerilim-Akım Eğrisi) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Diyodun Alçak Frekans Eşdeğeri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Diyotta Jonksiyon ve Difüzyon Kapasitesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Jonksiyonlu Transistör, Kutuplanışı ve Çalışması, Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Ebers-Moll Denklemleri,Transistörün Kuvvetlendirici Olarak Kullanılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Transistörün Yüksek Frekans Eşdeğeri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Jonksiyonlu Alan Etkili Transistörler, MOS Transistörler ve Akım-Gerilim İlişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 SCR ve Dört Bölgeli Diyotlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Diyak, Triyak ve IGBT´ler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu S. Türköz,´ Elektronik Devreler ´, Sistem Yayıncılık, 1995.
Diğer Kaynaklar S. Türköz,´ Elektronik Devreler ´, Sistem Yayıncılık, 1995.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 3 3 9
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 147
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,9
Dersin AKTS Kredisi 5