Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Elektronik Devreler Laboratuvarı BMM308 6 0 + 4 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Dersin içeriğinde yer alan konuları öğretmektir.
İçeriği Gerilim Kuvvetlendiricileri. Tranzistörlü Kuvvetlendiricilerde Geribesleme. Negatif Geribeslemeli Kuvvetlendiricilerin Kararlılığı. Ses frekansı Güç Kuvvetlendiricileri. Lineer Değişimli Gerilim üreteçleri. Elektronik Sayıcılar. Faz Kenetleme Devreleri. Yüksek Frekans Güç Kuvvetlendiricileri. Geniş Bandlı Kuvvetlendiriciler. Tümdevre Yapı Blokları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gerilim Kuvvetlendiricileri bilir.
2 Tranzistörlü Kuvvetlendiricilerde Geribesleme Kavramını ve Negatif Geribeslemeli Kuvvetlendiricilerin Kararlılığı bilir
3 Geniş Bandlı Kuvvetlendiricilerini bilir.
4 Elektronik Sayıcılar ve Faz Kenetleme Devreleri bilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri teorik
Ölçme Yöntemleri arasınav ve yılsonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gerilim Kuvvetlendiricileri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Tranzistörlü Kuvvetlendiricilerde Geribesleme. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Negatif Geribeslemeli Kuvvetlendiricilerin Kararlılığı. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Ses frekansı Güç Kuvvetlendiricileri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Lineer Değişimli Gerilim üreteçleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Elektronik Sayıcılar. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 arasınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Faz Kenetleme Devreleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Yüksek Frekans Güç Kuvvetlendiricileri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Yüksek Frekans Güç Kuvvetlendiricileri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Geniş Bandlı Kuvvetlendiriciler. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Geniş Bandlı Kuvvetlendiriciler. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Tümdevre Yapı Blokları. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Tümdevre Yapı Blokları. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Deney föyleri.
Diğer Kaynaklar Deney föyleri.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Kısa sınavlar 5 20
Yıliçi Toplam 6 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 70
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,33
Dersin AKTS Kredisi 2