Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Mikroişlemciler BMM319 5 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Amacı Günümüzde, ticari, endüstriyel, tıbbi, askeri vs. uygulamalarda yaygın olarak kullanılan yazılım ile programlanabilir sayısal elektronik sistemlerin donanımı ve yazılımının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi için temel yarısının incelenmesi gerekir. Burada mikroişlemci temelli sistemlerde merkezi işlem birimi olarak bulunan genel amaçlı bir mikroişlemciye sahip sistemlerin ve çevre birimlerinin donanım ve yazılım özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçeriği Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve uygulamaları, Zamanlayıcılar, sayıcılar, kesmeler ve uygulamaları. ADC ve DAC uygulamaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Mikroişlemci temelli sistemleri tanımlayabilir
2 Mikroişlemci temel yapısını tanımlayarak merkezi işlem birimi, bellek, giriş/çıkış birimlerinin görevlerini tanımlayabilir
3 Mikroişlemci programlama tekniklerini kullanarak basit programlar yapabilir, algoritma oluşturabilir
4 Mikroişlemci temelli bir sistem tasarlayabilir
5 Mikroişlemci temelli bir sistemin çevre birimleri ile haberleşmesini gerçekleştirebilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, Problem Çözme, Ödev, Uygulama
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Ödev, Final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Mikroişlemci Teknolojisi İlgili konunun okunması.
2 Sayı Sistemleri ve Sayısal Devreler İlgili konunun okunması.
3 Mikroişlemcinin Temel Yapısı İlgili konunun okunması.
4 Mikroişlemcinin Çalışması İlgili konunun okunması.
5 Aritmetik Lojik İşlem Birimi İlgili konunun okunması.
6 Bellek Birimi İlgili konunun okunması.
7 Mikroişlemci Mimarisi İlgili konunun okunması.
8 Mikroişlemci Komut Seti ve Programlama Teknikleri İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konuların gözden geçirilmesi.
10 Mikroişlemci Veri İletişim Standartları İlgili konunun okunması.
11 Temel Giriş-Çıkış Teknikleri İlgili konunun okunması.
12 Mikroişlemci Çevre Birimleri İlgili konunun okunması.
13 Mikroişlemci Temelli Endüstriyel Sistemler İlgili konunun okunması.
14 Uygulamalar İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler N. TOPALOĞLU S. GÖRGÜNOĞLU
Diğer Kaynaklar PIC Programlama Teknikleri ve PIC16F877 H. ŞAHİN, A. DAYANIK, C. ALTINBAŞAK Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler N. TOPALOĞLU S. GÖRGÜNOĞLU Mikrodenetleyiciler ve PIC Programlama Orhan ALTINBAŞAK Microprocessor System Design Alan CLEMENTS Bilgisayar Donanımının Temelleri Alan CLEMENTSDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 166
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,53
Dersin AKTS Kredisi 6