Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yazılım Mühendisliği BMM312 6 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı En güncel ve geçerli yazılım mühendisliği standartları hakkında bilgiler vermek, uygulamaya yönelik çözümler üzerinde durmak, geliştirme sürecinde kullanılmak üzere standartlardan türetilmiş bir belge kümesinin şablonlarını vermek.
İçeriği Giriş, bilgisayar destekli sistem mühendisliği, proje yönetimi, gereksinimler mühendisliği, yazılım prototipleme, yazılım tasarımı, mimari tasarım, kullanıcı arayüz tasarımı, yazılım güvenirliği, doğrulama, hata sınaması, yazılım yeniden kullanımı, yazılım bakımı, konfigürasyon yönetimi, dönem projesi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yazılım geliştirme süreçlerini bilir
2 Yazılımı ve arayüz tasarımını yapar
3 Yazılım gerçekleştirim için temel kuralları uygular
4 Yazılımın test ve bakım süreçlerini planlar ve uygular
5 Başarılı projelerin ortak yönlerini bilir ve örnekler

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik, görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri arasınav, final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım Müh. Giriş İlgili konunun okunması.
2 Yazılım Geliştirme Süreçleri İlgili konunun okunması.
3 Yazılım İsterleri Çözümlemesi İlgili konunun okunması.
4 Örnek Uygulamalar İlgili konunun okunması.
5 Yazılım Tasarımı İlgili konunun okunması.
6 Arayüz Tasarımı İlgili konunun okunması.
7 Yazılım Gerçekleştirimi İlgili konunun okunması.
8 UML Diyagramları ve Örnek Uygulama İlgili konunun okunması.
9 Yazılım Testi / Bakımı İlgili konunun okunması.
10 Yazılım Kalitesi Ve Standartları İlgili konunun okunması.
11 Proje Yönetimi İlgili konunun okunması.
12 Örnek Uygulamalar İlgili konunun okunması.
13 Başarılı Projelerin Ortak Yönleri İlgili konunun okunması.
14 Bilişim Sistemleri Değerlendirme ve etik İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Sarıdoğan , E., Yazılım Mühendisliği, Papatya Yayınevi,2004.
Diğer Kaynaklar Arifoğlu, A., Doğru, A., Yazılım Mühendisliği, Sas Bilişim Yayınları,2004.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Proje 1 20 20
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 175
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,83
Dersin AKTS Kredisi 6