Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyoteknoloji ve Genetik BMM314 6 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Biyoteknolojinin kapsamı, tarihçesi ve biyoteknoloji endüstrisi hakkında bilgi vermek ve endüstriyel mikroorganizmaların önemini kavratmak.
İçeriği Hücre mühendisliği. Doku mühendisliği. Protein mühendisliği. Akıllı polimerler. Nanoteknoloji. Yapay böbrek, yapay kalp, karaciğer destek sistemleri. Gen tedavisi. Biyoafinite kromatografisi. Ekstrakorporeal tedavi. Biyoyongalar. Moleküler görüntüleme teknikleri. Yapay deri ve yapay kan.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyoteknolojide kullanılan temel kavramları tanımlar
2 Temel biyoteknolojik yöntemlerin tarihsel gelişimini değerlendirir
3 Biyoteknolojik yöntemlerin kullanım alanlarını tanır
4 Biyoteknolojinin gelişimini izler
5 Biyoteknolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkileri arasında bağlantı oluşturur
6 Biyoteknolojinin uygulama alanlarının ve sosyal yansımalarını tartışır
7 Biyoteknoloji ile ilgili deneysel verileri analiz eder

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve görsel eğitim
Ölçme Yöntemleri Arasınav ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücre mühendisliği İlgili konunun okunması.
2 Doku mühendisliği İlgili konunun okunması.
3 Protein mühendisliği İlgili konunun okunması.
4 Akıllı polimerler İlgili konunun okunması.
5 Nanoteknoloji İlgili konunun okunması.
6 Yapay böbrek İlgili konunun okunması.
7 Yapay kalp İlgili konunun okunması.
8 Ara sınav/Değerlendirme İlgili konunun okunması.
9 Gen tedavisi İlgili konunun okunması.
10 Karaciğer destek sistemleri İlgili konunun okunması.
11 Biyoafinite kromatografisi, Ekstrakorporeal tedavi İlgili konunun okunması.
12 Biyoyongalar İlgili konunun okunması.
13 Moleküler görüntüleme teknikleri İlgili konunun okunması.
14 Yapay deri, yapay kan İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu J. E. Smith, Biotechnology, Cambridge University Press., 2004. D. P. Clark, N. J. Pazdernik, Biotechnology: applying the genetic revolution, Elsevier, 2008.
Diğer Kaynaklar S. R. Barnum, Biotechnology: an introduction, Wadsworth Pub. Co., 1998. K. Trehan, Biotechnology, New Age International, 1990.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Proje 1 15 15
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 170
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,67
Dersin AKTS Kredisi 6