Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyopolimerler BMM316 6 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı 1) Polimerler ile biyopolimerler arasındaki farklılığı anlatmak 2) Biyopolimerlerin canlı organizmadaki davranışlarını moleküler seviyede analiz edebilmek yeteneğini geliştirmek 3) Polimer kimyasının tıpta uygulama potansiyelinin önceden tasarlanmasını kazandırmak
İçeriği Giriş ve tarihçe, Biyobozunur ve biyoinert sentetik polimerler; akıllı polimerler ve jeller; biyopolimer çözeltilerinin termodinamik ve mekanik özellikleri; suda çözünebilen biyopolimerler, kimyasal ve supramoleküler yapıları; polielektrolitler ve yapıları, interpolimer kompleksler; biyomoleküllerin polimerlerle modifikasyonu ve yapılanma; biyopolimer sistemler
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyopolimerlerin dizayn edilmesini öğrenmek
2 Biyopolimerlerin sentez yöntemlerini öğrenmek
3 Temel bilim ile tıpta uygulama arasında ilişki kurarak araştırma yapılmasını anlamak
4 Biyopolimerler alanında bilim yapabilmek
5 Biyopolimerler alanında yayın hazırlamayı öğrenmek

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri ArasınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve tarihçe İlgili konunun okunması.
2 Biyobozunur ve biyoinert sentetik polimerler İlgili konunun okunması.
3 Akıllı polimerler ve jeller İlgili konunun okunması.
4 Biyopolimer çözeltilerinin termodinamik ve mekanik özellikleri İlgili konunun okunması.
5 Suda çözünebilen biyopolimerler, kimyasal ve supramoleküler yapıları İlgili konunun okunması.
6 Polielektrolitler ve yapıları İlgili konunun okunması.
7 İnterpolimer kompleksler İlgili konunun okunması.
8 Biyomoleküllerin biyopolimerlerle modifikasyonu ve yapılanma İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 Biyolojik aktivite ile biyopolimerlerin fizikokimyasal özellikleri arasındaki ilişki İlgili konunun okunması.
11 Biyopolimer sistemler, fiziko-kimyasal ve biyolojik özellikleri İlgili konunun okunması.
12 Sentetik polimerlerin biyo-makromoleküller ile etkileşimi İlgili konunun okunması.
13 Biyopolimerlerin immunolojide uygulama alanları İlgili konunun okunması.
14 Biyopolimerlerin tıpta uygulamaları ( ilaç salınım sistemleri vb.) İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu A.G. Walton, J. Blackwell,Biopolymers,Academic Press, 1973
Diğer Kaynaklar A.G. Walton, J. Blackwell,Biopolymers,Academic Press, 1973Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Proje 1 20 20
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 175
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,83
Dersin AKTS Kredisi 6