Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyomedikal Mühendisliğine Giriş BMM101 1 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Amacı Biyomedikal mühendisliği ile ilgili genel bilgi sahibi olmak, Biyomedikal mühendisliği eğitimine hazırlanmak ve mezuniyet sonrası araştırma ve iş olanakları hakkında bilgi edinmek, Biyomedikal mühendisliğinin elektrik, kimya, mekanik ve malzeme mühendislikleri ile olan bağlantılarını kavramak, Mühendislik ve matematik metotlarıyla biyolojik sistemlerin analizi ve biyomedikal uygulama alanlarını öğrenmek, Güncel biyomedikal problemlere çözüm üretebilecek bilimsel ve teknik altyapıyı kazanmak
İçeriği Üniversite, fakülte ve bölümün tanıtımı, Yönetmelikler ve WEB sayfası. Bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimi süresince Biyomedikal mühendisliğinin doğuşu; tıp, mühendislik ve temel bilimlerle ilişkileri; günümüzde ana çalışma alanları. Öğrencilerin, mesleğin temel kavramları, teknikleri ve yöntemlerine yönelik kütüphane araştırmaları ve sunumları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyomedikal Mühendisliği temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 Güncel mühendislik problemlerinin analizi ve çözümünü Biyomedikal Mühendisliği çerçevesinde ele alır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyomedikal Mühendisliği, Giriş, Tanımlar Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
2 Tarihsel gelişim ve Bazı Temel Kavramlar Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
3 Biyomedikal Mühendisliği Alanlar Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
4 Biyomedikal Mühendisliği Alanlar Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
5 Biyomedikal Mühendisliği Alanlar Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
6 Biyomedikal Mühendisliği Alanlar Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
7 Ara Sınav Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
8 Biyoelektrik, sinirbilimi ve modelleme Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
9 Tıbbi cihaz, biyoenstrümantasyon Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
10 Biyomalzemeler Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
11 Doku Mühendisliği Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
12 Biyomekanik Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
13 Radyasyon görüntüleme-NMR Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
14 Biyomedikal sensörler Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu 1) John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D; Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering - Academic Press, 2005 2) Joseph D. Bronzino ,Biomedical engineering fundamentals ; CRC Press, 2006
Diğer Kaynaklar 1) Holland, S. Bioethics, Blackwell, 2003 2) Leslie, Cromwell, Fred J. Weibell, Erich A. Pfeiffer; Biomedical Instrumentation and Measurements; 2nd ed. Pearson Education, 2004Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir.
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 110
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,67
Dersin AKTS Kredisi 4