Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Temel Bilgisayar Teknolojisi BMM103 1 1 + 2 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Amacı Bilgisayar kavramı başta olmak üzere, donanım - yazılım konularını, programlama ve algoritmalara temel olacak şekilde ilgili konuları öğrenciye tanıtmak.
İçeriği Bilgisayara giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri, Bilgisayar donanımı (anakart, işlemci, hafıza, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, ağ kartı, modem, cd/dvd sürücü/yazıcı, disket sürücü, klavye, fare, monitör, hoparlör, mikrofon, yazıcı, tarayıcı, çizici),Yazılım (yazılım türleri, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, programlama dilleri),İşletim sistemleri, Windows 2000 işletim sistemi ,Ofis programları ve uygulamaları, Kelime işlemciler (Microsoft Word ve uygulamaları), Veri ve grafik işlemciler (Microsoft Excel ve uygulamaları).
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bilgisayar, donanım ve yazılım konularında hakimiyet sağlayabilir
2 İşletim sistemleri ve gelişimleri konularında hakimiyet sağlayabilir.
3 Ofis programları uygulamalarını yapabilir.
4 Programlama ve algoritma temellerini tanımlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik, uygulama ve ödev.
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Bilgi Teknolojilerine Giriş, Bilgisayar Tarihi, Mimarisi, Temel Bileşenleri ve Çalışma Mantığı Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
2 Temel Bilgisayar Yapısı ve Donanımsal Özellikler Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
3 Yazılım ve İşletim Sistemleri, Windows Temel İşlemleri Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
4 Windows işletim sistemi kurulumu ( Tanım ve uygulama ) Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
5 Kelime İşlemci ( Menüler, Giriş, Görünüm ) Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
6 Kelime İşlemci ( Menüler, Ekle, Sayfa Yapısı ) Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
7 Kelime İşlemci ( Diğer menüler ) Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
8 İşlem Tablosu ( Tablo Programları, Dosya ve Doküman Yönetimi, Menüler, Giriş, Görünüm ) Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
9 ARASINAV Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
10 İşlem Tablosu ( Formüller ve Fonksiyonlar; Sayısal Formüller, Mantıksal Formüller, Temel Fonksiyonlar ) Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
11 İşlem Tablosu ( Grafik Hazırlama ve Değerlendirme, Sıralama ve Filtreleme Koşullu Biçimlendirme ) Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
12 Sunum Hazırlama ( Sunum Teknikleri, Sunu Yapısı, Sayfa Ayarları, Slayt düzeni, Nesneler, Animasyon Düzenleri, Sunu Gösteri Ayarları ) Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
13 Algoritma ve programlamaya giriş Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.
14 Algoritma ve programlamaya giriş ( Devam ) Bir önceki hafta anlatılan konu ile ilgili verilen ödevleri yapmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Sevim, B, Hamzaçebi, C., Çetiner, E., Pekkaya M., Zeydan, Ö., Öztürk, S.,Bilgisayara Giriş,Beta Yay. 2007.
Diğer Kaynaklar Esen,E., Budak, Y., Bilgi Teknolojileri, Umuttepe Yayınları, 2012Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödev 4 1 4
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 80
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,67
Dersin AKTS Kredisi 3