Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Bilgisayar Programlama BMM104 2 3 + 2 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Amacı Mühendis adayına, biligisayar programlamanın temeli olan algoritma mantığını ve akış şemalarını tanıtmak, programlamanın temelini vermek, bir problemin bilgisayarın anlayacağı dile nasıl dönüştürülüp girildiğini kavratmak.
İçeriği Bilgisayar Programlamaya giriş, Algoritma hazırlama, akış şemalarının çizilmesi. Matlab Bilgisayar Programına giriş. Matlab ile programlama ve uygulamaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenci program algoritmasını ve akış şemasını kullanarak program kodunu yazabilir.
2 Yazılı bir programı okuyup anlayabilir, yorumlayabilir ve gerekli değişiklikleri yapabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Dersin hem teorik hem de uygulamalı olarak bilgisayar başında işlenmesi.
Ölçme Yöntemleri Ders başarı durumu derse katılma ile direk ilgilidir. Ölçme ve değerlendirme yıl içi ve genel sınav başarılarına göre yapılmaktadır.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayarın tanımı, yapısı ve çalışma prensipleri hakkında bilgilendirme, veri girişi, kaydedilmesi, okunması. Algoritma hazırlama. İlgili konunun okunması.
2 Akış şemalarının çizilmesi, algoritmayı akış şemasına dönüştürme, problem çözümleri. İşlenen konuları genel olarak tekrar etmelidir.
3 Mühendisler için kullanışlı bir program olan MATLAB'ın tanıtımı, MATLAB'a giriş. Genel komutlar. Matris girişleri. İşlenen konuları genel olarak tekrar etmelidir.
4 Tüm matris işlemleri, uygulamalaları. İşlenen konuları genel olarak tekrar etmelidir.
5 Çıktı formatları, basit matematiksel fonksiyonların MATLAB'da tanımları ve uygulamaları. İşlenen konuları genel olarak tekrar etmelidir.
6 Trigonometrik fonksiyonlar ve programlamada ilişki operatörleri, mantıksal fonksiyonlar ve mantık operatörleri. İşlenen konuları genel olarak tekrar etmelidir.
7 MATLAB'da program yazma (M.file), kaydetme ve çalıştırma. Döngü ve koşul mantığı ve uygulamaları. İşlenen konuları genel olarak tekrar etmelidir.
8 for-end, if-end, while-end , kalıpları ve uygulamaları. İşlenen konuları genel olarak tekrar etmelidir.
9 Ara Sınav. İlgili konuların okunması.
10 Bazı önemli komutlar ve iç içe döngülere örnek çalışmalar ve uygulamaları. İşlenen konuları genel olarak tekrar etmelidir.
11 MATLAB'da matematik ve uygulamaları, sembolik matematik, limit, türev, integral. İşlenen konuları genel olarak tekrar etmelidir.
12 MATLAB'da grafik uygulamaları İlgili konunun okunması.
13 Grafik uygulamalarına devam. İşlenen konuları genel olarak tekrar etmelidir.
14 MATLAB'da çeşitli mühendislik problemlerinin çözümleri ve uygulamaları. İşlenen konuları genel olarak tekrar etmelidir.Kaynaklar
Ders Notu Matlab ile Programlama, Dr. Deniz Dal.
Diğer Kaynaklar Matlab ile Programlama, Dr. Deniz Dal.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 5 3 15
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 167
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,57
Dersin AKTS Kredisi 6