Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Mühendislik Etiği BMM106 2 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Amacı Öğrencilerin mühendislikte etik konularını tanımalarına ve ayırt etmelerine yardımcı olmak ve Sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak. Etik teorileri, analizleri ve onların mühendislikteki pratik uygulama işlemleri, profesyonellikte güvenlik ve sorumluluk, sosyal sorunlar, mühendis-toplum ilişkileri. Örneklerle bağımsız etik analizleri geliştirmek.
İçeriği Etik Kavramları ve Kuramları, Davranış İlkeleri Çözümlenmesi: Etik sorunların irdelenmesi ve olası çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesinde kullanılan yaklaşımlar. Genel ahlak ilkeleri, İnsan hakları, Yöneticilik etiği, Etik ve küreselleşme, Mühendislikte dürüstlük sorumluluk, Ürün sorumluluğu.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Etik kavramını ve onunla ilgili önemli kavramlara hakimdir.
2 Profesyonel anlayışa sahiptir.
3 Etik konuların çözümlenmesinde kullanılan bazı yöntemleri öğrenmiştir.
4 Objektif düşünebilme becerisi kazanmıştır.
5 Mühendislik etiğine dair yaşanmış olaylardan haberdar olmak ve yargılar çıkarabilir.
6 Meslekle ilgili konularda tartışabilme, çok yönlü ve etraflıca düşünebilir.
7 Teknik ve sosyal boyutları kullanarak sağduyulu karar verme becerisine sahiptir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif eğitim
Ölçme Yöntemleri Arasınav, genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Amacı ve İçeriği İlgili konunun okunması.
2 Etik Kavramı ve Etiğin Tarihsel Gelişimi İlgili konunun okunması.
3 Ahlaki Değerler ve Etik Teorileri İlgili konunun okunması.
4 Etik Teorilerinin Kullanımı İlgili konunun okunması.
5 Etik Kuralları İlgili konunun okunması.
6 Etik Kuralları (devam) İlgili konunun okunması.
7 Etik Problemleri ve Çözümleme İlgili konunun okunması.
8 Etik Problemleri ve Çözümleme (devam) İlgili konunun okunması.
9 ARASINAV İlgili konuların okunması.
10 Çalışma ortamı güvenliğinde Biyomedikal Mühendislerinin Sorumluluğu İlgili konunun okunması.
11 Çalışanlara karşı olan sorumluluk İlgili konunun okunması.
12 Biyomedikal Mühendisinin mesleki hakları ve sosyal güvence İlgili konunun okunması.
13 Örnek olaylarda etik sorunların irdelenmesi İlgili konunun okunması.
14 Bilimsel Araştırmalarda etik İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu M.W. Martin and R.Schinzinger, Ethics in Engineering, McGraw Hill Inc., 2004
Diğer Kaynaklar M.W. Martin and R.Schinzinger, Ethics in Engineering, McGraw Hill Inc., 2004Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 3 3 9
Sunum / Seminer 1 5 5
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 138
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,6
Dersin AKTS Kredisi 5