Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Devre Teorisi BMM201 3 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilerin s-domeni ve sinüsoidal sürekli hal yöntemleri dahil temel devre analizi tekniklerini anlamaları. Üçüncü sınıfın “elektronik” ve “işaretler ve sistemler” derslerine hazırlanmaları
İçeriği Durum denklemlerinin Laplace dönüşümleri yardımıyla çözümü. Sinüsoidal sürekli hal (SSH) analizi: Fazör ve ilgili kavramlar, fazörler cinsinden akım ve gerilim denklemleri, SSH’de devre çözüm yöntemleri, güç ve enerji, devre teoremleri, rezonans hali, çok kapılı devreler üç-fazlı sistemler ve ilgili kavramlar. S-domeninde devre çözüm yöntemleri ve devre fonksiyonları, Sdomeninde empedans ve admitans kavramları, çevre akımları yöntemi, düğüm gerilimleri yöntemi, devre fonksiyonları, devrelerin impuls ve frekans cevabı.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Sinüsoidal sürekli halde akım ve gerilim hesabı yapabilme
2 Sinüsoidal sürekli halde devrede harcanan ortalama, reaktif ve görünen gücü hesaplayabilme
3 Durum denklemlerini Laplace dönüşümleri çözebilme
4 Laplace dönüşümlerini kullanarak devre analizi yapabilme
5 Transfer fonksiyonlarını ve Bode diyagramlarını kullanarak filtre devrelerini analiz edebilme

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri teorik
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve yıl sonu sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Durum denklemlerinin Laplace dönüşümleri yardımıyla Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
2 Sinüsoidal sürekli hal analizi: fazör ve ilgili kavramlar, fazörler cinsinden akım ve gerilim denklemleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
3 Sinüsoidal kararlı halde devre çözüm yöntemleri, ilgili deneyler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
4 Güç( aktif, reaktif, kompleks ve görünen) ve enerji, devre teoremleri, rezonans devreleri, ilgili deneyler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
5 Sinüsoidal sürekli halde devre teoremleri: Thevenin-Norton teoremi, süperpozisyon teoremi, maksimum güç teoremi Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
6 Laplace dönüşümleri yardımıyla devre analizi: s-domeninde empedans ve admitans kavramları Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
7 s- domeninde çevre akımları yöntemi Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
8 s- domeninde düğüm gerilimleri yöntemi Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
9 ARASINAV Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
10 Devre fonksiyonları, devrelerin impuls ve basamak cevabı Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
11 Devrelerin frekans cevabı, Bode diyagramları Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
12 Fourier serileri, filtre devreleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
13 İki- kapılı devreler , iki- kapılı parametreleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
14 Çeşitli problemler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.Kaynaklar
Ders Notu Ferikoğlu, Abdullah, “Devre Analizi I-II”, Değişim Yayınları, Adapazarı, 2003
Diğer Kaynaklar Ferikoğlu, Abdullah, “Çözümleriyle Devre ve Sistem Analizi Problemleri”, Sakarya Yayınevi, 2005Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 5 2 10
Arasınavlar 2 15 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 139
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,63
Dersin AKTS Kredisi 5