Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Devre Laboratuvarı BMM203 3 0 + 4 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler
Amacı Elektrik-Elektronik temel laboratuar devre elemanlarının ve ölçü aletlerinin öğrenilmesi ve Doğru Akım Devre Analiz yöntemlerinin gerçeklenmesi amaçlanmaktadır.
İçeriği Ölçü aletlerinin tanıtılması. Seri ve Paralel Bağlı Devre Uygulamaları, Karışık Bağlı Devre Uygulaması, Düğüm Gerilimleri ve Çevre Akımları Analiz Yöntemleri, Thevenin, Norton Teoremleri ve Maksimum Güç Aktarımı, Süperpozisyon Teoremi, Birinci derece RL ve RC devrelerin tabi tepkileri, Birinci derece RL ve RC devrelerin basamak tepkileri, Seri RLC devrelerinin tabi ve basamak tepkileri, Paralel RLC devrelerinin tabi ve basamak tepkileri uygulamaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Elektrik ölçü cihazlarını kullanabilir
2 Elektrik devrelerindeki elektriksel parametreleri ölçebilir
3 Teori ile pratik uygulamaları karşılaştırabilir
4 Gerçek uygulamalar ile teorideki farklılıklar hakkında yorum yapabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, Deney ve uygulamalar, tartışma, ön hazırlık
Ölçme Yöntemleri Arasınav, deney raporları, final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Laboratuvar ve devre elemanları hakkında bilgilendirme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Ölçme cihazlarının tanıtımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Ölçüm hataları konusunda bilgilendirme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Kirchhoff gerilim yasasının uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Kirchhoff akım yasasının uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Thevenin/Norton eşdeğer devresinin bulunması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Süperpozisyon teoremi uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Arasınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 RC devrelerinde geçici analiz Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 RL devrelerinde geçici analiz Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 İşlemsel kuvvetlendiricilerle ilgili bilgilendirme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 İşlemsel kuvvetlendiricilerle temel işlemlerin gerçekleştirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Deneylerin SPICE simülasyon programıyla gerçekleştirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Deneylerin SPICE simülasyon programıyla gerçekleştirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Laboratuvar deney kitapçığı
Diğer Kaynaklar Electric Circuits James W. Nilsson, Susan A. Riedel, PrenticeHall, NJ 2003Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Kısa sınavlar 5 20
Yıliçi Toplam 6 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Laboratuvar 14 4 56
Arasınavlar 1 6 6
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 68
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,27
Dersin AKTS Kredisi 2