Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Nümerik Analiz BMM205 3 2 + 1 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler
Amacı Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak sayısal çözüm metot ve algoritmalarının öğretilmesi
İçeriği Sayıların bilgisayarda ifade edilmesi. Hata analizi. Serilerin hesaplanması. Lineer ve lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü. Enterpolasyon yöntemleri. Sayısal türev ve integrasyon. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Teorik derslerde el ile yapılan tüm hesaplamaların bilgisayar ortamına nasıl taşınabileceği ve bu problemlerin bilgisayarlara nasıl çözdürülebileceği hakkında öğrenciye beceri kazandırılabilir.
2 Sayısal çözüm yaklaşımlarının mutlaka bir algoritma yapısına dayandığı anlaşılabilir.
3 Bilgisayar ve yazılım dillerinin mühendislik hayatında nasıl bir fonksiyon icra ettiği anlaşılabilir
4 Hata analizi yapabilir.
5 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünü yapabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders haftada 3 saat teorik olarak öğretim üyesi tarafından anlatılır. Her Konu bitiminde konuyu pekiştirmek amacıyla öğretim üyesi tarafından örnek problemler ayrıntılı biçimde çözülür.
Ölçme Yöntemleri 1-Arasınav 2-Final SınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sayısal analize giriş. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
2 Sayıların bilgisayarda ifade edilmesi. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
3 Hata analizi. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
4 Serilerin hesaplanması. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
5 Serilerin hesaplanması. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
6 Lineer ve lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
7 Lineer ve lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
8 Enterpolasyon yöntemleri. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
9 Enterpolasyon yöntemleri. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
10 Sayısal türev ve integrasyon. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
11 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
12 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
13 Genel Tekrar. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
14 Genel Tekrar. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.Kaynaklar
Ders Notu Mühendisler için sayısal yöntemler, S.C.C,R.P.C (çeviri)-H.Heperkan,U.Keskin Literatür, 2003
Diğer Kaynaklar Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, İrfan Karagöz NOBEL YAYIN DAĞITIMDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 90
Kısa sınavlar 4 10
Yıliçi Toplam 5 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 3 2 6
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 101
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,37
Dersin AKTS Kredisi 3