Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Tıbbi Biyoloji BMM207 3 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler
Amacı Hücrenin yapıları, hücre inceleme teknikleri, hücrenin alt bileşenlerinin incelenmesi, DNA, RNA ve protein sentezi, hücrenin çoğalması, mutasyonlar hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır.
İçeriği Hücre tipleri, hücre inceleme teknikleri, hücre zarı yapı ve fonksiyonları, hücre organelleri, yapısı ve fonksiyonları, hücre bölünmesi, mutasyonlar
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Moleküler genetiğin önemini ve günümüz tıbbında kullanımını açıklar
2 İnsan moleküler biyolojisinin hangi temele dayandığını açıklar
3 Prokaryot ve ökaryotlarda genlerin nasıl organize olduğunu açıklar
4 Genetik hastalıklara neden olan genleri açıklar
5 İnsandaki genetik hastalıkların mekanizmalarını açıklar

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik, görsel anlatım.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, final sınavı.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücreye giriş (hücrenin everimi, prokaryotik, ökaryotik hücreler, bitki ve hayvan hücreleri ve bunlar arasındaki farklar) İlgili konunun okunması.
2 Hücre inceleme teknikleri (hücreyi bir bütün olarak inceleyen teknikler, mikroskop çeşitleri ve amaçları) İlgili konunun okunması.
3 Hücre inceleme teknikleri (hücreyi alt bileşenlerine ayırarak inceleyen teknikler, santrifüjleme tekniği, Rekombinant DNA teknolojisi) İlgili konunun okunması.
4 Hücre inceleme teknikleri (Rekombinant DNA teknolojisinin devamı, Polimeraz zincir reaksiyonları, hibridizasyon yöntemler, embriyonik kök hücre ve klonlama) İlgili konunun okunması.
5 Hücre zarı yapısı ve fonksiyonları İlgili konunun okunması.
6 Hücre organelleri yapı ve fonksiyonları İlgili konunun okunması.
7 Çekirdek ve oluşumları (nükleozom, kromozom, kromatin) İlgili konunun okunması.
8 DNA & RNA yapı ve sentezi İlgili konunun okunması.
9 ARASINAV İlgili konunun okunması.
10 Protein sentezi İlgili konunun okunması.
11 Mutasyon türleri ve oluş mekanizmaları İlgili konunun okunması.
12 Hücre döngüsü, mayoz bölünme, mitoz bölünme İlgili konunun okunması.
13 Mendel genetiği İlgili konunun okunması.
14 Kanser genetiği İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Moleküler genetiğin esasları, Doç Dr. Ümit Lüleyap, Nobel Kitabevi, 2008. Hücre: Moleküler Yaklaşım, 3. Baskı, Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman, Çeviri Editörleri, Maral Sakızlı, Neşe Atabey, İzmir Tıp Kitabevi,2006.
Diğer Kaynaklar Moleküler genetiğin esasları, Doç Dr. Ümit Lüleyap, Nobel Kitabevi, 2008. Hücre: Moleküler Yaklaşım, 3. Baskı, Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman, Çeviri Editörleri, Maral Sakızlı, Neşe Atabey, İzmir Tıp Kitabevi,2006.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 4 1 4
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 90
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3
Dersin AKTS Kredisi 3