Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Mühendislik Matematiği BMM209 3 4 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Amacı Mühendislik Matematiğinin temel bilgilerini öğrencilere kazandırmak
İçeriği Adi diferansiyel denklemler, Birinci mertebeden ve birinci dereceden diferansiyel denklemler, Yüksek dereceli birinci mertebeden diferansiyel denklemler, Yüksek mertebeli diferansiyel denklemler, Lineer diferansiyel denklemler, Diferansiyel denklem sistemleri, Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Mühendislik uygulamalarına ilişkin temel kavramlar kazanılabilir.
2 İlgili alanlarda problemleri analiz edibilebilir.
3 Mühendislik matematiğindeki kavramların Elektrik Elektronik Mühendisliğindeki önemi kavranılabilir.
4 Diferansiyel denklemler hakkında detaylı bir bilgiye sahip olunabilir.
5 Diferansiyel denklemlerin modern uygulamalardaki önemi kavranılabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders haftada 3 saat teorik olarak tahtada öğretim üyesi tarafından anlatılır. Her Konu bitiminde konuyu pekiştirmek amacıyla öğretim üyesi tarafından tahtada örnek problemler ayrıntılı biçimde çözülür.
Ölçme Yöntemleri 1-Arasınav 2-Final SınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Adi diferansiyel denklemler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
2 Adi diferansiyel denklemler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
3 Birinci mertebeden ve birinci dereceden diferansiyel denklemler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
4 Birinci mertebeden ve birinci dereceden diferansiyel denklemler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
5 Yüksek dereceli birinci mertebeden diferansiyel denklemler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
6 Yüksek dereceli birinci mertebeden diferansiyel denklemler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
7 Yüksek mertebeli diferansiyel denklemler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
8 Yüksek mertebeli diferansiyel denklemler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
9 Lineer diferansiyel denklemler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
10 Ara sınav ve problem çözümleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
11 Diferansiyel denklem sistemleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
12 Diferansiyel denklem sistemleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
13 Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
14 Modern uygulamalar Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.Kaynaklar
Ders Notu Metin Başarır ve Eyüp Sabri Tuncer, "Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler", 2. Baskı, Değişim Yayınevi, 2003
Diğer Kaynaklar 1) Yaşar Pala, "Modern Uygulamalı Diferansiyel Denklemler", Nobel Yayınevi, 2006. 2) Öner Akın, "Bilgisayar Destekli ve Matematiksel Modellemeli Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri", Palme Yayıncılık, 2008.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 5 2 10
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 139
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,63
Dersin AKTS Kredisi 5