Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
C Programlama BMM211 3 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Amacı Temel programlama kavramlarını öğrenmek, değişik mühendislik problemlerini C Programlama dili çözebilme becerisini geliştirmek. İş hayatında programlama problemlerini çözebilme kabiliyetini geliştirilmesini sağlamak. Programcılığı ilgi sağlamak.
İçeriği Programlama kavramı, Algoritma, Akış şemaları, Veri türleri, Sabitler, İşleçler, Basit veri giriş çıkışları, Program denetimi, Diziler, Göstergeler, Hazır Fonksiyonlar, Fonksiyon Oluşturma, Yapılar ve birlikler, Disk dosyaları, Önişlemciler, Koşullu derleme.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Temel Programlam kavramaları bilir
2 C’ye Giriş ve Algoritma kavramı bilir
3 Dizi kullanımı bilir.
4 Fonksiyonların Kullanımı bilir.
5 Pointerların tüm problemlerde kullanma becerisini kazanır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Gerekli teorik ön bilgiler yüzyüze anlatım ile verilecektir.
Ölçme Yöntemleri Arasınav ve yılsonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Programlama kavramı İlgili konunun okunması.
2 Algoritma, Akış şemaları İlgili konunun okunması.
3 Veri türleri, Sabitler, İşleçler İlgili konunun okunması.
4 Basit veri giriş çıkışları İlgili konunun okunması.
5 Program denetimi İlgili konunun okunması.
6 Program denetimi uygulamaları İlgili konunun okunması.
7 Diziler İlgili konunun okunması.
8 Göstergeler İlgili konunun okunması.
9 Hazır fonksiyonlar, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar İlgili konunun okunması.
10 Ara sınav ve problem çözümleri İlgili konunun okunması.
11 Yapılar ve birlikler İlgili konunun okunması.
12 Disk dosyaları İlgili konunun okunması.
13 Disk dosyaları uygulamaları İlgili konunun okunması.
14 Önişlemciler, Koşullu derleme İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu G.Murat Taşbaşı, "İleri C Programlama", Altaş Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar Yalçın Özkan, "Programlama Dilleri: C ile Programlama", Alfa Yayınevi, 2003.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 70
Ödev 6 30
Yıliçi Toplam 7 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 5 3 15
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 148
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,93
Dersin AKTS Kredisi 5