Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyolojik Sistemlerde Transport Teorisi BMM202 4 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler
Amacı Biyolojik sistemlerdeki kütle, ısı ve momentum transferleri arasında analoji kurabilme
İçeriği Kütle, ısı ve momentum transferininin, elektrik sistemleri ile analoji kurarak genel transport bağıntılarının çıkarılması; genel bağıntılardan yola çıkarak, biyolojik sistemlerdeki transportu fiziksel ve matematiksel tanımlarının ortaya konması
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Transport sistemlerini tanıma
2 Transport sistemleri arasında analoji kurabilme
3 Genel transport denklemini, diğer sistemlere uygulayabilme
4 Kimyasal, fiziksel sitemlerdeki transportu biyolojik sistemlere uyarlayabilme
5 Tek ve çok yönlü sistemlerdeki transport sistemlerini tanıma
6 Kütle, ısı ve momentum transport sistemlerinin simultane olduğu prosesleri fiziksel ve matematiksel olarak çözümleme

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Farklı sistemlerde transport olayları: Memelilerde transport olayları, bitkilerde transport olayları, endüstriyel gıda ve biyolojik sistemlerde transport olayları, ekolojik sistemde transport olayları İlgili konunun okunması.
2 Transport sistemleri için kavramlar: Güç, direnç, kapasite ve biyolojik varyasyon, elektrik devresi analojisi ile sistem diyagramları İlgili konunun okunması.
3 Transport çeşitleri: kararlı hal, kararsız hal transport genel balans eşitlikleri, sistem uygulamaları İlgili konunun okunması.
4 Denge ve enerjinin korunumu: Termodinamiğin kanunları, termal denge, enerjinin korunumu, canli sistemlerde termal değişimler, sera etkisi İlgili konunun okunması.
5 Genel hareket denkleminin çıkarılması ve tüm transport sistemlerine uygulanabilirliği İlgili konunun okunması.
6 Akış sistemleri (momentum transferi): Süreklilik, Bernouilli denklemi, momentum dengesi, sürtünme kayıpları, bitkilerde akışkan akışı, reolojik farklılıklar İlgili konunun okunması.
7 Isı transport sistemleri: Kondüksiyon, konveksiyon, radyasyon İlgili konunun okunması.
8 Isı transport sistemleri: Biyolojik ve biyolojik olmayan ısı oluşumu, ısı depolama, ısı transferinde bazı boyutsuz sayılar İlgili konunun okunması.
9 Ara sınav İlgili konunun okunması.
10 Kütle transferi: Kütle dengesi, moleküler difüzyon, konvektif kütle transferi İlgili konunun okunması.
11 Kütle transferi: Enzimatik reaksiyonlar, bitki kökleri nutrient alımı, bakteriyel büyüme hızı İlgili konunun okunması.
12 Kütle transferi: Simultane difüzyon ve konvektif kütle transferi, bazı boyutsuz sayılar İlgili konunun okunması.
13 Yatışkın durum tüm transport proseslerine örnekler İlgili konunun okunması.
14 Dinamik transport sistemleri İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Transport Phenomena in Biological Systems, G.A. Truskey, F. Yuan, D.F.Katz, Pearson, Prentice Hall, NewJersey, USA, 2004.
Diğer Kaynaklar Biochemical Engineering Fundamentals, J. E. Bailey, D. F. Ollis, McGraw Hill, 1986. Fundamentals of Transport Phenomena, R. W. Fahien, Mc Graw Hill Book Co., 1983. Transport Processes, C. J. Geankoplis, Allyn and Bacon Inc, 1983.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 4 2 8
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 132
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,4
Dersin AKTS Kredisi 4