Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İnsan Fizyolojisi BMM204 4 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler
Amacı İnsanı meydana getiren organların gelişimini (embriyoloji), yapılarını (anatomi ve histolojisi) ve görevlerinin (fizyoloji) öğretmek.
İçeriği İnsanı meydana getiren hücre doku ve organların gelişimi, yapısı(anatomik, histolojik), fonksiyonu.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Duyu organlarının yapısını ve işleyişini ilişkilendirir
2 Dolaşım sisteminin ana kısımları kalp, damar ve kanın yapısı ve işleyişini tanır
3 Sindirim sistemi organları ve işleyişlerini ilişkilendirir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik, görsel anlatım.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, final sınavı.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kemikler (Osteoloji) İlgili konunun okunması.
2 Eklemler (Arthrology) İlgili konunun okunması.
3 Kaslar (Myoloji) İlgili konunun okunması.
4 Kaslar (Myoloji) İlgili konunun okunması.
5 Sindirim sistemi İlgili konunun okunması.
6 Solunum sistemi İlgili konunun okunması.
7 Dolaşım sistemi İlgili konunun okunması.
8 Dolaşım Sistemi İlgili konunun okunması.
9 Ara sınav İlgili konunun okunması.
10 Ürogenital sistem İlgili konunun okunması.
11 Sinir sistemi İlgili konunun okunması.
12 Sinir sistemi İlgili konunun okunması.
13 Göz İlgili konunun okunması.
14 Kulak İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Gray’s anatomi: Hanry Gray’s, Anatomi (2 cilt): Arıncı K, Elhan A.
Diğer Kaynaklar Gray’s anatomi: Hanry Gray’s, Anatomi (2 cilt): Arıncı K, Elhan A.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 4 2 8
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 122
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,07
Dersin AKTS Kredisi 4