Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Proje Plan ve Organizasyon BMM401 7 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı 1.Planlama ve organizasyon konusundaki tarihsel gelişim sürecini kavrayabilme. 2.Yönetim fonksiyonlarını bir bütünlük içinde kavrayabilme. 3.Organizasyonların kuruluş şekli ve yönetim uygulamasıyla ilgili çeşitli yaklaşım şekillerini tanıyabilme.
İçeriği Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Yönetim Teorisinin Gelişimi, Yönetim Fonksiyonları, Organizasyonların Kuruluş Şekli ve Yönetim Uygulamalarıyla İlgili Çeşitli Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yönetsel süreçleri kavrayabilme
2 Yönetim teorilerini karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilme
3 Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilme

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü-görsel anlatım ve diğer interaktif uygulamalar
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim İle İlgili Kavramlar İlgili konunun okunması.
2 Yönetim Biliminin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi İlgili konunun okunması.
3 Klasik, Neoklasik ve Modern Yönetim Teorileri İlgili konunun okunması.
4 Yönetim Fonksiyonları, Planlama İlgili konunun okunması.
5 Organizasyon İlgili konunun okunması.
6 Yürütme İlgili konunun okunması.
7 Koordinasyon İlgili konunun okunması.
8 Kontrol İlgili konunun okunması.
9 Yönetim ve Organizasyon Konusunda Çağdaş Yaklaşımlar, Toplam Kalite Yönetimi İlgili konunun okunması.
10 Şebeke Organizasyonlar, Değişim Mühendisliği İlgili konunun okunması.
11 Dış Kaynaklardan Yararlanma, Kıyaslama İlgili konunun okunması.
12 Personeli Güçlendirme, Kademe Azaltma İlgili konunun okunması.
13 Öğrenen Organizasyonlar, Amaçlara Göre Yönetim İlgili konunun okunması.
14 İstisnalarla Yönetim, Sanal Organizasyonlar İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Çelik, Nermin (2011); Yönetim ve Organizasyon Ders Notları.
Diğer Kaynaklar 1. Koçel, Tamer (2003); İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul. 2. Can, H. (2005); Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödev 6 1 6
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 83
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,77
Dersin AKTS Kredisi 3