Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Kalite Kontrol ve Yönetimi BMM403 7 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Kalite ve güvenirlik hakkında bilgi vermek. Kalite bilincini geliştirmek. Sistem davranışlarının analiz edilebilmesi ve çıktıların eğerlendirilebilmesi için uygun veri alma ve sonuçların standardlar çerçevesinde yorumlamak.
İçeriği Kalite ve kalite kontrolü ile ilgili temel kavramlar. Meslek alanında kalite kontrolü. Temel standartlaşma kavramları, meslek alanında standardizasyon, toplam kalite yönetimi, mesleki ürünlerde denge ve kalite performansı testleri, güvenilirlik kavramı.Ölçme ve entrümantasyon ilkeleri, yasal çerçeve.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Kalite kavramını bilir.
2 Toplam kalite yönetimi kavramlarını bilir.
3 Vizyon ve misyonu tanımlayabilir.
4 Standardizasyon, güvenirlik konularında gelişim ve öğrenmeyi sağlar.
5 Kalite bilincini mesleki alanda uygulayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif eğitim
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite Kavramı İlgili konunun okunması.
2 Kaliteyi Oluşturan Unsurlar İlgili konunun okunması.
3 Toplam Kalite Yönetimi Kavramı İlgili konunun okunması.
4 Toplam Kalite Yönetiminin Amacı İlgili konunun okunması.
5 Toplam Kalite Yönetiminin Öğeleri İlgili konunun okunması.
6 Toplam Kalite Kültürü İlgili konunun okunması.
7 Vizyon, Misyon İlgili konunun okunması.
8 Toplam Kalite Örgütlerinde Takım Çalışması İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 Sürekli Gelişme, Kalite Kontrol Çemberleri İlgili konunun okunması.
11 Toplam Kalite Yönetiminde Motivasyon İlgili konunun okunması.
12 Kalite Ekonomisi İlgili konunun okunması.
13 Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Maliyet İlişkisi İlgili konunun okunması.
14 Güvenilirlik İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Toplam Kalite Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Enver AYDOĞAN, Gazi Kitapevi, 2004.
Diğer Kaynaklar Toplam Kalite Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Enver AYDOĞAN, Gazi Kitapevi, 2004.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödev 6 1 6
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 83
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,77
Dersin AKTS Kredisi 3